جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54273تهرانسوهانکآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001394/06/17
53918تهرانسوهانکآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001394/06/16
53424تهرانسوهانکآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394/06/11
53425تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/06/11
53022تهرانسوهانککلنگیفروش1607,380,0001,800,000,0001394/06/08
52041تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1184,900,000578,200,0001394/05/31
52042تهرانسوهانکآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394/05/31
51212تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001394/05/18
51213تهرانسوهانکآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001394/05/18
50502تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/05/17
50485تهرانسوهانکآپارتمانفروش1466,500,000949,000,0001394/05/13
50487تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1547,800,0001,201,200,0001394/05/13
50108تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394/05/11
49580تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394/05/06
49581تهرانسوهانکآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394/05/06
49585تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394/05/06
48865تهرانسوهانکآپارتمانفروش17014,500,0001394/04/30
48745تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/04/29
48744تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/04/29
48346تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/04/23
48347تهرانسوهانکآپارتمانفروش1046,200,000644,800,0001394/04/23
48087تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1006,500,0001,300,000,0001394/04/21
48088تهرانسوهانکآپارتمانفروش1207,200,000864,000,0001394/04/21
48089تهرانسوهانکآپارتمانفروش1565,900,000920,400,0001394/04/21
48016تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1706,500,0001,000,000,0001394/04/20
45709تهراناتوبان لشکرکآپارتمانفروش745,100,000370,000,0001394/04/19
47879تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,300,0001394/04/18
47878تهرانسوهانکآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394/04/18
47877تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001394/04/18
47777تهرانسوهانکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394/04/16
Page top