جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65357تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394-10-15
65369تهرانسوهانکآپارتمانفروش1426,400,000908,800,0001394-10-15
65068تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,290,000450,000,0001394-10-13
65105تهرانشهرک نفتکلنگیفروش32012,500,0002,000,000,0001394-10-13
64851تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001394-10-10
64865تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001394-10-10
64208تهرانسوهانکآپارتمانفروش1145,000,000627,000,0001394-10-03
63506تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1014,450,000450,000,0001394-09-28
62975تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394-09-23
62715تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1204,700,000564,000,0001394-09-18
62735تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-09-18
62493تهرانمینی سیتیکلنگیفروش19012,500,0002,000,000,0001394-09-16
62514تهرانسوهانکآپارتمانفروش1236,600,000811,800,0001394-09-16
62521تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001394-09-16
62382تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,300,000450,000,0001394-09-15
62147تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش755,070,000380,000,0001394-09-10
62180تهرانسوهانکآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394-09-10
61516تهرانسوهانکآپارتمانفروش1466,500,000949,000,0001394-09-03
60441تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش626,800,000421,600,0001394-08-23
60197تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1056,200,000650,000,0001394-08-20
60234تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-08-20
60053تهرانمینی سیتیکلنگیفروش3608,200,0002,950,000,0001394-08-19
60054تهرانسوهانکآپارتمانفروش1466,500,000949,000,0001394-08-19
60074تهرانسوهانکآپارتمانفروش2037,000,0001,421,000,0001394-08-19
59216تهرانسوهانکآپارتمانفروش645,450,000350,000,0001394-08-11
58955تهرانسوهانکآپارتمانفروش726,500,000468,000,0001394-08-07
58732تهرانسوهانکآپارتمانفروش2206,200,0001,364,000,0001394-08-05
58455تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-07-30
57954تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001394-07-26
57841تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001394-07-25
Page top