جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71501تهرانسوهانکآپارتمانفروش177کارشناسیکارشناسی1395/01/16
70620تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394/12/13
70513تهرانسوهانکآپارتمانفروش1477,500,0001,102,500,0001394/12/12
70535تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1278,500,0001,080,000,0001394/12/12
70083تهرانسوهانکآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001394/12/08
68430تهرانسوهانکآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/11/20
68464تهرانسوهانکآپارتمانفروش141کارشناسیکارشناسی1394/11/20
68044تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش854,880,000414,800,0001394/11/15
67764تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1297,000,000903,000,0001394/11/12
66992تهرانمینی سیتیویلافروش16510,900,0001,800,000,0001394/11/05
66993تهرانسوهانکآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394/11/05
66734تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/11/03
66748تهرانسوهانکآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/11/03
66321تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1406,130,0001,500,000,0001394/10/26
65830تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش966,250,000600,000,0001394/10/21
65849تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش847,000,000588,000,0001394/10/21
65504تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1395,050,000700,000,0001394/10/16
65334تهرانسوهانکآپارتمانفروش1366,000,000816,000,0001394/10/15
65335تهرانسوهانکآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001394/10/15
65357تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394/10/15
65369تهرانسوهانکآپارتمانفروش1426,400,000908,800,0001394/10/15
65068تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,290,000450,000,0001394/10/13
65105تهرانشهرک نفتکلنگیفروش32012,500,0002,000,000,0001394/10/13
64851تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001394/10/10
64865تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001394/10/10
64208تهرانسوهانکآپارتمانفروش1145,000,000627,000,0001394/10/03
63506تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1014,450,000450,000,0001394/09/28
62975تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394/09/23
62715تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1204,700,000564,000,0001394/09/18
62735تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/09/18
Page top