جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82360تهرانسوهانکزمینفروش1651,000,0001395/05/27
82322تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001395/05/27
82321تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1184,300,000507,400,0001395/05/27
82017تهرانسوهانکآپارتمانفروش1507,300,0001,095,000,0001395/05/25
81641تهرانسوهانکآپارتمانفروش1046,500,000676,000,0001395/05/21
80632تهرانسوهانکآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/05/13
80608تهرانسوهانکآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001395/05/13
80607تهرانسوهانکآپارتمانفروش724,513,000325,000,0001395/05/13
80283تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/05/10
80273تهرانسوهانکآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395/05/10
79997تهرانسوهانکآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001395/05/05
79767تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001395/05/03
79757تهرانسوهانکآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001395/05/03
79651تهرانسوهانکآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001395/04/30
79340تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1337,700,0001,024,000,0001395/04/29
79337تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1305,385,000700,000,0001395/04/29
79323تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001395/04/29
79322تهرانسوهانکآپارتمانفروش1476,800,000999,600,0001395/04/29
79048تهرانمینی سیتیویلافروش2101,980,000,0001395/04/27
79042تهرانسوهانکآپارتمانفروش726,500,000468,000,0001395/04/27
79026تهرانسوهانکآپارتمانفروش1645,183,000850,000,0001395/04/27
78637تهرانسوهانکآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001395/04/23
78620تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,200,0001,224,000,0001395/04/23
78610تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/04/23
78370تهرانسوهانکآپارتمانفروش725,138,000370,000,0001395/04/21
78337تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001395/04/21
78336تهرانمینی سیتی آپارتمانفروش1064,900,000519,400,0001395/04/21
70512تهرانسوهانکآپارتمانفروش1686,500,0001,092,000,0001395/02/25
74245تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001395/02/14
74257تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001395/02/14
Page top