جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68996تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16714,000,0002,338,000,0001394/11/26
68740تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24020,834,0005,000,000,0001394/11/24
68767تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش738,500,000620,500,0001394/11/24
68770تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش10711,000,0001,177,000,0001394/11/24
68625تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001394/11/21
68615تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19412,200,000915,000,0001394/11/21
68349تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12016,500,0001,980,000,0001394/11/19
68358تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش47014,000,0006,580,000,0001394/11/19
67947تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17016,500,0002,805,000,0001394/11/14
67951تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16714,000,0002,338,000,0001394/11/14
67956تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش10711,000,0001,176,000,0001394/11/14
67636تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش30014,000,0004,200,000,0001394/11/11
67637تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش9014,200,0002,300,400,0001394/11/11
67431تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21720,000,0004,340,000,0001394/11/08
67432تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21513,000,0002,795,000,0001394/11/08
67441تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16015,000,0002,400,000,0001394/11/08
67150تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش22014,000,0003,080,000,0001394/11/06
67151تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27113,000,0003,523,000,0001394/11/06
67157تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001394/11/06
66894تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش28120,000,0005,692,000,0001394/11/04
66906تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16017,000,0002,720,000,0001394/11/04
66717تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12014,000,0001,680,000,0001394/11/03
66724تهرانزعفرانیهکلنگیفروش29527,000,00050,490,000,0001394/11/03
66750تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17025,000,0004,250,000,0001394/11/03
66758تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13310,000,0001,330,000,0001394/11/03
66662تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394/11/01
66665تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش24021,000,0005,040,000,0001394/11/01
66684تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001394/11/01
66479تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20020,000,0004,000,000,0001394/10/27
66099تهرانزعفرانیهکلنگیفروش64040,000,00013,080,000,0001394/10/23
Page top