جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72058تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش47014,000,0001395/01/23
72063تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش16812,500,0002,100,000,0001395/01/23
72070تهرانزعفرانیه کلنگیفروش10015,000,0001,500,000,0001395/01/23
71923تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20015,000,0001395/01/22
71791تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش73025,000,00016,250,000,0001395/01/21
71611تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش16812,500,0002,100,000,0001395/01/17
71516تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1739,500,0001,643,500,0001395/01/16
71402تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001395/01/15
71422تهرانزعفرانیه مستغلاتفروش1,34415,000,0001395/01/15
71299تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانپیش فروش12716,000,0001395/01/14
71323تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش28012,500,0003,500,000,0001395/01/14
71204تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش22015,000,0003,300,000,0001394/12/24
71205تهرانزعفرانیه زمینفروش1,42740,000,00057,080,000,0001394/12/24
71046تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش21016,500,0003,465,000,0001394/12/20
71074تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانپیش فروش35022,000,0007,700,000,0001394/12/20
70846تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001394/12/17
70862تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001394/12/17
70873تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش35022,000,0007,700,000,0001394/12/17
70721تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش23015,000,0001394/12/15
70407تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24015,000,0003,600,000,0001394/12/11
70419تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20110,500,0002,110,500,0001394/12/11
70429تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,57050,000,0001394/12/11
70177تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش2,31025,000,0001394/12/09
70190تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش25115,000,0003,765,000,0001394/12/09
70202تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18055,000,0001394/12/09
70208تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001394/12/09
69949تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش30014,000,0001394/12/05
69962تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش25512,000,0001394/12/05
69973تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001394/12/05
69815تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16014,500,0001394/12/04
Page top