جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73709تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8015,000,0001,200,000,0001395/02/08
73710تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24025,000,0006,000,000,0001395/02/08
73422تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24021,000,0005,040,000,0001395/02/06
73431تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8015,000,0001,200,000,0001395/02/06
73447تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16310,000,0001,630,000,0001395/02/06
73139تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001395/02/04
73009تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24021,000,0001395/02/01
73015تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001395/02/01
73018تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش25613,500,0003,456,000,0001395/02/01
73019تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19016,000,0001395/02/01
73030تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش16040,000,00013,040,000,0001395/02/01
73032تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15112,000,0001,812,000,0001395/02/01
72875تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش64551,000,00032,895,000,0001395/01/31
72726تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش14014,000,0001,960,000,0001395/01/30
72735تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13011,300,0001,469,000,0001395/01/30
72348تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش8016,000,0001,280,000,0001395/01/25
72349تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001395/01/25
72350تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش2403,000,000,0001395/01/25
72357تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش19016,000,0001395/01/25
72363تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17015,500,0001395/01/25
72364تهرانزعفرانیه کلنگیفروش64545,000,0001395/01/25
72051تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش18014,000,0001395/01/23
72054تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش52014,000,0001395/01/23
72058تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش47014,000,0001395/01/23
72063تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش16812,500,0002,100,000,0001395/01/23
72070تهرانزعفرانیه کلنگیفروش10015,000,0001,500,000,0001395/01/23
71923تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20015,000,0001395/01/22
71791تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش73025,000,00016,250,000,0001395/01/21
71611تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش16812,500,0002,100,000,0001395/01/17
71516تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1739,500,0001,643,500,0001395/01/16
Page top