جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79837تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش22015,000,0003,300,000,0001395/05/04
79717تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13616,000,0002,176,000,0001395/05/02
79704تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395/05/02
79697تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21514,000,0003,010,000,0001395/05/02
79548تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش16020,000,0001,200,000,0001395/04/30
79540تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001395/04/30
79200تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13315,000,0001,995,000,0001395/04/28
79194تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش20011,500,0002,300,000,0001395/04/28
79193تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12316,000,0001,968,000,0001395/04/28
78515تهرانزعفرانیهکلنگیفروش64040,000,00013,080,000,0001395/04/22
78509تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش22511,000,0001395/04/22
78214تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش2,0305,500,000,0001395/04/20
78193تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش18312,500,0002,287,500,0001395/04/20
78192تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17715,000,0002,655,000,0001395/04/20
75744تهرانمقدس اردبیلیویلارهن6502,000,000,0001395/03/18
75222تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش62030,000,0009,000,000,0001395/03/10
75226تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17514,000,0002,450,000,0001395/03/10
75233تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13017,000,0002,210,000,0001395/03/10
74129تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11214,000,0001395/02/13
74135تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش16017,000,0002,720,000,0001395/02/13
74143تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش44030,000,00010,200,000,0001395/02/13
73907تهرانزعفرانیهاداریفروش17018,000,0003,060,000,0001395/02/11
73920تهرانزعفرانیه - پسیانمستغلاتفروش1,12511,000,00012,375,000,0001395/02/11
73921تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001395/02/11
73709تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8015,000,0001,200,000,0001395/02/08
73710تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24025,000,0006,000,000,0001395/02/08
73422تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24021,000,0005,040,000,0001395/02/06
73431تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8015,000,0001,200,000,0001395/02/06
73447تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16310,000,0001,630,000,0001395/02/06
73139تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001395/02/04
Page top