املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86478تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش7010,500,000735,000,0001395/07/11
86359تهرانزعفرانیهاداریرهن و اجاره544,000,00050,000,0001395/07/08
86358تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1106,000,00070,000,0001395/07/08
86234تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1566,000,000100,000,0001395/07/06
86232تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره902,000,00070,000,0001395/07/06
86233تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1626,000,000150,000,0001395/07/06
86230تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره26020,000,000200,000,0001395/07/06
86231تهرانزغفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1854,000,000200,000,0001395/07/06
86229تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1803,000,000250,000,0001395/07/06
85938تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/04
85801تهرانزعفرانیهکلنگیفروش21030,000,00096,000,000,0001395/07/04
85583تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20514,000,0002,870,000,0001395/06/31
85582تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18511,500,0002,127,500,0001395/06/31
85260تهرانزعفرانیهکلنگیفروش73023,000,00014,950,000,0001395/06/27
85259تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001395/06/27
85262تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001395/06/27
85261تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20514,000,0002,870,000,0001395/06/27
85182تهرانزعفرانیهمستغلاترهن و اجاره2,050کارشناسیکارشناسی1395/06/25
84739تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش3,08027,000,00086,500,000,0001395/06/20
84329تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/16
84328تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15523,000,0003,365,000,0001395/06/16
83788تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/11
83787تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش15015,200,0001395/06/11
83786تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش7611,185,000850,000,0001395/06/11
83651تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/10
83650تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش15015,200,0001395/06/10
80478تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395-06-06
83234تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17520,000,0003,500,000,0001395-06-06
83230تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش36015,500,0005,580,000,0001395-06-06
83224تهرانزعفرانیهکلنگیفروش2403,200,000,0001395-06-06
Page top