جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84411تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1809,000,000110,000,0001395/06/16
84410تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره14010,000,000100,000,0001395/06/16
84409تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2208,000,00060,000,0001395/06/16
84408تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2309,000,00050,000,0001395/06/16
84407تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره602,500,00025,000,0001395/06/16
84365تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره14512,000,000100,000,0001395/06/16
84329تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/16
84328تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15523,000,0003,365,000,0001395/06/16
84228تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره14010,000,000100,000,0001395/06/15
74631تهرانزعفرانیهویلارهن و اجاره80035,000,000120,000,0001395/06/15
84065تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1055,000,00030,000,0001395/06/14
84064تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره3007,000,000400,000,0001395/06/14
83851تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن300600,000,0001395/06/11
83850تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1808,000,000100,000,0001395/06/11
83788تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/11
83787تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش15015,200,0001395/06/11
83786تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش7611,185,000850,000,0001395/06/11
83724تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره753,000,00040,000,0001395/06/10
83723تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره752,000,00080,000,0001395/06/10
83722تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره28014,000,000100,000,0001395/06/10
83651تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/10
83650تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش15015,200,0001395/06/10
83607تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1358,000,000100,000,0001395/06/09
83606تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن190350,000,0001395/06/09
83435تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1827,500,000100,000,0001395/06/08
80478تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395/06/06
83234تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17520,000,0003,500,000,0001395/06/06
83230تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش36015,500,0005,580,000,0001395/06/06
83224تهرانزعفرانیهکلنگیفروش2403,200,000,0001395/06/06
83169تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1555,000,00050,000,0001395/06/04
Page top