جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87968تهرانزعفرانیهآپارتماناجاره20014,000,0001395/08/01
87967تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1977,000,000100,000,0001395/08/01
87966تهرانزعفرانیهمغازهرهن2408,000,000,0001395/08/01
87901تهرانزغفرانیهآپارتمانفروش25417,000,0004,318,000,0001395/08/01
87900تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27113,000,0003,523,000,0001395/08/01
87721تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1406,000,00050,000,0001395/07/27
87720تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1206,500,000150,000,0001395/07/27
87719تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2406,000,000100,000,0001395/07/27
87718تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره21512,000,000100,000,0001395/07/27
87576تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره14510,000,000100,000,0001395/07/26
87526تهرانمقدس اردبیلیمستغلاتفروش1,27532,000,00038,400,000,0001395/07/26
87529تهرانزعفرانیهویلافروش6020,000,0001,200,000,0001395/07/26
87525تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12912,000,0001,548,000,0001395/07/26
87528تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18021,000,0001395/07/26
87524تهرانزعغرانیهمستغلاتفروش19017,000,0001395/07/26
87527تهرانثاراللهآپارتمانفروش20016,000,0003,520,000,0001395/07/26
87405تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1035,500,000100,000,0001395/07/25
87293تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001395/07/24
87292تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش7014,000,000980,000,0001395/07/24
87214تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره952,000,00030,000,0001395/07/19
87213تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1566,000,000100,000,0001395/07/19
87212تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000200,000,0001395/07/19
87108تهرانزعفرانیهمستغلاترهن و اجاره45012,000,000300,000,0001395/07/18
87107تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1956,000,000200,000,0001395/07/18
87106تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00040,000,0001395/07/18
87005تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001395/07/17
87007تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش30018,000,0005,400,000,0001395/07/17
87006تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش6517,500,0001,137,500,0001395/07/17
86907تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1704,500,000150,000,0001395/07/15
86846تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن120300,000,0001395/07/14
Page top