جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85703تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/07/01
85704تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1655,500,000100,000,0001395/07/01
85705تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/07/01
85186تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانرهن و اجاره1036,000,000100,000,0001395/07/01
85086تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1206,000,00050,000,0001395/07/01
85583تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20514,000,0002,870,000,0001395/07/01
85582تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18511,500,0002,127,500,0001395/07/01
85478تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2257,000,000200,000,0001395/06/29
85367تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1655,500,000100,000,0001395/06/28
85260تهرانزعفرانیهکلنگیفروش73023,000,00014,950,000,0001395/06/27
85259تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001395/06/27
85262تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001395/06/27
85261تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20514,000,0002,870,000,0001395/06/27
85182تهرانزعفرانیهمستغلاترهن و اجاره2,050کارشناسیکارشناسی1395/06/25
85185تهرانزعفرانیه آصفآپارتمانرهن و اجاره2107,500,00080,000,0001395/06/25
85184تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره41525,000,000200,000,0001395/06/25
85183تهراننیازادهآپارتمانرهن و اجاره2279,000,00050,000,0001395/06/25
85085تهرانزغفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1006,000,00050,000,0001395/06/24
84876تهرانسعد آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,500,000200,000,0001395/06/21
84875تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1307,500,00050,000,0001395/06/21
84874تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/21
83323تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانرهن120350,000,0001395/06/21
84873تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1255,000,00050,000,0001395/06/21
84739تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش3,08027,000,00086,500,000,0001395/06/20
84740تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش4,500,00054,000,000,0001395/06/20
84660تهرانزعفرانیه - آضف آپارتمانرهن و اجاره1704,500,000150,000,0001395/06/18
80096تهرانزعفرانیهویلارهن و اجاره17010,000,000100,000,0001395/06/18
84651تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانرهن و اجاره1465,000,00030,000,0001395/06/18
84650تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره2109,000,000100,000,0001395/06/18
84648تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/18
Page top