جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19640تهرانزعفرانیهاداریفروش12021,000,0002,520,000,0001393/07/03
19320تهرانزعفرانیه زمینفروش12025,000,0003,000,000,0001393/07/01
19324تهرانزعفرانیه کلنگیفروش1,12026,000,00029,120,000,0001393/07/01
18904تهرانولیعصرآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001393/06/30
18806تهرانزعفرانیهاداریفروش13521,000,0002,835,000,0001393/06/29
18807تهرانزعفرانیه _ آصفآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393/06/29
18471تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001393/06/27
18472تهرانرعفرانیهآپارتمانفروش15015,800,0002,370,000,0001393/06/27
18473تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393/06/27
18498تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17510,500,0001,837,500,0001393/06/27
18505تهرانزعفرانیهاداریفروش15018,000,0001393/06/27
18268تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/06/26
17564تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11019,000,0002,090,000,0001393/06/22
17581تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9017,500,0001,575,000,0001393/06/22
16076تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393/06/12
Page top