املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27324تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393-09-15
27353تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش919,000,000819,000,0001393-09-15
27358تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12311,000,0001,738,000,0001393-09-15
27366تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11013,500,0001,485,000,0001393-09-15
26990تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش10018,500,0001,850,000,0001393-09-12
26993تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17311,500,0001,989,500,0001393-09-12
26551تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش3,64013,000,0001393-09-09
26600تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17311,500,0001,989,500,0001393-09-09
26674تهرانزعفرانیهکلنگیفروش46550,000,00023,250,000,0001393-09-09
26456تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش46550,000,0001393-09-08
26485تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش46550,000,0001393-09-08
26513تهرانزعفرانیه - نیازادهکلنگیفروش20030,000,0006,000,000,0001393-09-08
26406تهرانزعفرانیه کلنگیفروش65025,000,00016,250,000,0001393-09-04
24584تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14515,000,0002,175,000,0001393-08-19
24635تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش15312,500,0001,912,500,0001393-08-19
24228تهرانزعفرانیهکلنگیفروش64720,000,0001393-08-17
24265تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,120کارشناسیکارشناسی1393-08-17
24266تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش1759,500,0001,662,500,0001393-08-17
24313تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001393-08-17
22173تهرانزعفرانیه _ آصفآپارتمانفروش32411,000,0003,564,000,0001393-07-27
22174تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001393-07-27
22175تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13515,000,0002,025,000,0001393-07-27
22220تهرانزعفرانیهمغازهفروش75118,000,0008,850,000,0001393-07-27
21682تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش26514,000,0003,710,000,0001393-07-23
21683تهرانماکویی پورآپارتمانفروش19513,500,0002,632,500,0001393-07-23
21684تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش929,800,000901,600,0001393-07-23
21449تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش17812,500,0002,225,000,0001393-07-20
21450تهرانولیعصر - پارک ویاداریفروش7511,000,000825,000,0001393-07-20
21451تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001393-07-20
21351تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16714,000,0002,338,000,0001393-07-19
Page top