جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21363تهرانزعفرانیهاداریفروش10816,000,0001,728,000,0001393-07-19
21364تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001393-07-19
21392تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18516,000,0002,960,000,0001393-07-19
21393تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش14516,000,0002,400,000,0001393-07-19
21399تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش25812,500,0003,225,000,0001393-07-19
21400تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش21411,000,0002,354,000,0001393-07-19
21060تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش1789,500,0001,691,000,0001393-07-16
20800تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش19010,500,0001,995,000,0001393-07-14
20890تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش748,500,000629,000,0001393-07-14
20686تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20011,200,0002,240,000,0001393-07-12
20687تهرانزعفرانیهکلنگیفروش025,000,00016,250,000,0001393-07-12
19997تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11516,000,0001,840,000,0001393-07-07
19998تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-07-07
19999تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001393-07-07
20000تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش13515,000,0002,025,000,0001393-07-07
19913تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393-07-06
19914تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001393-07-06
19915تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-07-06
19916تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11516,000,0001,840,000,0001393-07-06
19985تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش15016,000,0002,400,000,0001393-07-06
19986تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393-07-06
19641تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001393-07-05
19642تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش23012,000,0002,760,000,0001393-07-05
19742تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش8521,000,0001,785,000,0001393-07-05
19792تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش2149,000,0001,926,000,0001393-07-05
19640تهرانزعفرانیهاداریفروش12021,000,0002,520,000,0001393-07-03
19320تهرانزعفرانیه زمینفروش12025,000,0003,000,000,0001393-07-01
19324تهرانزعفرانیه کلنگیفروش1,12026,000,00029,120,000,0001393-07-01
18904تهرانولیعصرآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001393-06-30
18806تهرانزعفرانیهاداریفروش13521,000,0002,835,000,0001393-06-29
Page top