جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87212تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000200,000,0001395/07/19
87108تهرانزعفرانیهمستغلاترهن و اجاره45012,000,000300,000,0001395/07/18
87107تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1956,000,000200,000,0001395/07/18
87106تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00040,000,0001395/07/18
87005تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001395/07/17
87007تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش30018,000,0005,400,000,0001395/07/17
87006تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش6517,500,0001,137,500,0001395/07/17
86907تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1704,500,000150,000,0001395/07/15
86906تهرانمقدس اردبیلیمغازهرهن و اجاره2510,000,000100,000,0001395/07/15
86846تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن120300,000,0001395/07/14
86524تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1008,000,00050,000,0001395/07/14
86360تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن250720,000,0001395/07/14
86664تهرانزعفرانيه آپارتمانرهن و اجاره1808,000,000100,000,0001395/07/13
86663تهرانپسیان جنوبیاداریرهن و اجاره836,200,00050,000,0001395/07/13
86662تهران زعفرانيه آپارتمانرهن و اجاره30020,000,000200,000,0001395/07/13
86661تهران زعفرانيه آپارتمانرهن290600,000,0001395/07/13
86526تهرانزعفرانيهآپارتمانرهن و اجاره22010,000,00010,000,0001395/07/11
86527تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره2005,000,0002,000,000,0001395/07/11
86525تهرانزعفرانيهاداریرهن و اجاره27015,000,000100,000,0001395/07/11
86523تهرانزعفرانيهآپارتمانرهن و اجاره22012,000,000100,000,0001395/07/11
86480تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1377,500,0001,027,500,0001395/07/11
86479تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001395/07/11
86478تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش7010,500,000735,000,0001395/07/11
86361تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن220400,000,0001395/07/08
86359تهرانزعفرانیهاداریرهن و اجاره544,000,00050,000,0001395/07/08
86358تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1106,000,00070,000,0001395/07/08
86357تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن188550,000,0001395/07/08
86234تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1566,000,000100,000,0001395/07/06
86232تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره902,000,00070,000,0001395/07/06
86233تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1626,000,000150,000,0001395/07/06
Page top