جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24313تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001393/08/17
22173تهرانزعفرانیه _ آصفآپارتمانفروش32411,000,0003,564,000,0001393/07/27
22174تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001393/07/27
22175تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13515,000,0002,025,000,0001393/07/27
22220تهرانزعفرانیهمغازهفروش75118,000,0008,850,000,0001393/07/27
21682تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش26514,000,0003,710,000,0001393/07/23
21683تهرانماکویی پورآپارتمانفروش19513,500,0002,632,500,0001393/07/23
21684تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش929,800,000901,600,0001393/07/23
21449تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش17812,500,0002,225,000,0001393/07/20
21450تهرانولیعصر - پارک ویاداریفروش7511,000,000825,000,0001393/07/20
21451تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001393/07/20
21351تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16714,000,0002,338,000,0001393/07/19
21361تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش10014,000,0001,400,000,0001393/07/19
21362تهرانزعفرانیهاداریفروش8016,000,0001,280,000,0001393/07/19
21363تهرانزعفرانیهاداریفروش10816,000,0001,728,000,0001393/07/19
21364تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001393/07/19
21392تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18516,000,0002,960,000,0001393/07/19
21393تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش14516,000,0002,400,000,0001393/07/19
21399تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش25812,500,0003,225,000,0001393/07/19
21400تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش21411,000,0002,354,000,0001393/07/19
21060تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش1789,500,0001,691,000,0001393/07/16
20800تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش19010,500,0001,995,000,0001393/07/14
20890تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش748,500,000629,000,0001393/07/14
20686تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20011,200,0002,240,000,0001393/07/12
20687تهرانزعفرانیهکلنگیفروش025,000,00016,250,000,0001393/07/12
19997تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11516,000,0001,840,000,0001393/07/07
19998تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393/07/07
19999تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001393/07/07
20000تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش13515,000,0002,025,000,0001393/07/07
19913تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393/07/06
Page top