املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32608تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18516,000,0002,960,000,0001393-11-01
32277تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش10311,500,0001,184,500,0001393-10-29
32289تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12415,800,0001,959,200,0001393-10-29
32002تهرانزعفرانیه - نیازادهکلنگیفروش10012,000,0001,200,000,0001393-10-25
31997تهرانزعفرانیهکلنگیفروش65532,000,00020,960,000,0001393-10-25
31535تهرانزعفرانیهاداریفروش4016,000,000640,000,0001393-10-22
31536تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش6011,000,000660,000,0001393-10-22
31586تهرانزعفرانیهکلنگیفروش30035,000,00010,500,000,0001393-10-22
31403تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393-10-21
31451تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش5611,500,000644,000,0001393-10-21
31192تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8016,900,0001,352,000,0001393-10-20
31193تهرانماکویی پورآپارتمانفروش9513,000,0001,235,000,0001393-10-20
31225تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9513,000,0001,235,000,0001393-10-20
31235تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001393-10-20
30918تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12417,200,0002,132,800,0001393-10-17
30939تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001393-10-17
30958تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش2174,500,000976,500,0001393-10-17
30351تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش16012,000,0001,920,000,0001393-10-11
29939تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش16113,000,0002,093,000,0001393-10-09
29882تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393-10-08
29646تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش12017,000,0002,040,000,0001393-10-07
29663تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27113,000,0003,523,000,0001393-10-07
29516تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21413,000,0001393-10-06
29377تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14514,000,0001,030,000,0001393-10-05
29421تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش18810,000,0001,880,000,0001393-10-05
29118تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001393-10-03
29119تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش10716,000,0001,712,000,0001393-10-03
29139تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش23210,000,0002,320,000,0001393-10-03
29224تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001393-10-03
28912تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16313,500,0002,200,500,0001393-10-01
Page top