جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31586تهرانزعفرانیهکلنگیفروش30035,000,00010,500,000,0001393/10/22
31403تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393/10/21
31451تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش5611,500,000644,000,0001393/10/21
31192تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8016,900,0001,352,000,0001393/10/20
31193تهرانماکویی پورآپارتمانفروش9513,000,0001,235,000,0001393/10/20
31225تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9513,000,0001,235,000,0001393/10/20
31235تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001393/10/20
30918تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12417,200,0002,132,800,0001393/10/17
30939تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001393/10/17
30958تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش2174,500,000976,500,0001393/10/17
30351تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش16012,000,0001,920,000,0001393/10/11
29939تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش16113,000,0002,093,000,0001393/10/09
29882تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393/10/08
29646تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش12017,000,0002,040,000,0001393/10/07
29663تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27113,000,0003,523,000,0001393/10/07
29516تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21413,000,0001393/10/06
29377تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14514,000,0001,030,000,0001393/10/05
29421تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش18810,000,0001,880,000,0001393/10/05
29118تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001393/10/03
29119تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش10716,000,0001,712,000,0001393/10/03
29139تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش23210,000,0002,320,000,0001393/10/03
29224تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001393/10/03
28912تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16313,500,0002,200,500,0001393/10/01
28957تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش959,500,000902,500,0001393/10/01
28703تهرانزعفرانیهاداریفروش5220,000,0001,040,000,0001393/09/29
28751تهرانزعفرانیهاداریفروش12017,000,0001393/09/29
28150تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001393/09/23
28151تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش25012,500,0003,125,000,0001393/09/23
27994تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393/09/20
27995تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15111,000,0001,661,000,0001393/09/20
Page top