املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38033تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11211,000,0001,232,000,0001393-12-23
38034تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393-12-23
38035تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش929,500,000874,000,0001393-12-23
38036تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش5611,500,000644,000,0001393-12-23
38037تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001393-12-23
37818تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش7911,500,000805,000,0001393-12-19
37853تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393-12-19
37208تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9514,000,0001,330,000,0001393-12-13
37214تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش5710,000,000570,000,0001393-12-13
36991تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش68030,000,00020,400,000,0001393-12-11
36992تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393-12-11
36808تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش50025,000,00012,500,000,0001393-12-09
36801تهرانزعفرانیهکلنگیفروش9812,000,0001,176,000,0001393-12-09
36335تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50426,000,00013,104,000,0001393-12-05
36340تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12415,800,0001,959,200,0001393-12-05
36078تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش33626,000,0008,736,000,0001393-12-02
36080تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش5220,000,0001,040,000,0001393-12-02
35840تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش13212,500,0001,650,000,0001393-11-30
35841تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1598,900,0001,415,100,0001393-11-30
35376تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش6213,000,000806,000,0001393-11-26
35377تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001393-11-26
34580تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12415,800,0001,959,200,0001393-11-19
34581تهرانزعفرانیهاداریفروش7916,000,0001,264,000,0001393-11-19
34442تهرانزعفرانيهزمینفروش7,50014,000,000105,000,000,0001393-11-17
26840تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش605,000,00010,000,000,0001393-11-15
33825تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50032,000,0001393-11-12
33826تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15311,000,0001,683,000,0001393-11-12
33115تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش14412,000,0001,728,000,0001393-11-06
33124تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001393-11-06
32973تهرانزعفرانیهاداریفروش12516,000,000200,000,0001393-11-05
Page top