جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
35840تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش13212,500,0001,650,000,0001393/11/30
35841تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1598,900,0001,415,100,0001393/11/30
35376تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش6213,000,000806,000,0001393/11/26
35377تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001393/11/26
34580تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12415,800,0001,959,200,0001393/11/19
34581تهرانزعفرانیهاداریفروش7916,000,0001,264,000,0001393/11/19
34442تهرانزعفرانيهزمینفروش7,50014,000,000105,000,000,0001393/11/17
26840تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش605,000,00010,000,000,0001393/11/15
33825تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50032,000,0001393/11/12
33826تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15311,000,0001,683,000,0001393/11/12
33115تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش14412,000,0001,728,000,0001393/11/06
33124تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001393/11/06
32973تهرانزعفرانیهاداریفروش12516,000,000200,000,0001393/11/05
32608تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18516,000,0002,960,000,0001393/11/01
32277تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش10311,500,0001,184,500,0001393/10/29
32289تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12415,800,0001,959,200,0001393/10/29
32002تهرانزعفرانیه - نیازادهکلنگیفروش10012,000,0001,200,000,0001393/10/25
31997تهرانزعفرانیهکلنگیفروش65532,000,00020,960,000,0001393/10/25
31535تهرانزعفرانیهاداریفروش4016,000,000640,000,0001393/10/22
31536تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش6011,000,000660,000,0001393/10/22
31586تهرانزعفرانیهکلنگیفروش30035,000,00010,500,000,0001393/10/22
31403تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393/10/21
31451تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش5611,500,000644,000,0001393/10/21
31192تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8016,900,0001,352,000,0001393/10/20
31193تهرانماکویی پورآپارتمانفروش9513,000,0001,235,000,0001393/10/20
31225تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9513,000,0001,235,000,0001393/10/20
31235تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001393/10/20
30918تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12417,200,0002,132,800,0001393/10/17
30939تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001393/10/17
30958تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش2174,500,000976,500,0001393/10/17
Page top