جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38784تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394/01/20
38847تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001394/01/20
38846تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13013,500,0001,755,000,0001394/01/20
38668تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش7512,000,000900,000,0001394/01/19
38629تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15213,000,0001,976,000,0001394/01/18
38489تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1738,500,0001,470,500,0001394/01/17
38372تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش150کارشناسیکارشناسی1394/01/16
38127تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش2406,000,0001,440,000,0001393/12/25
38033تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11211,000,0001,232,000,0001393/12/23
38034تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393/12/23
38035تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش929,500,000874,000,0001393/12/23
38036تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش5611,500,000644,000,0001393/12/23
38037تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001393/12/23
37818تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش7911,500,000805,000,0001393/12/19
37853تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393/12/19
37208تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9514,000,0001,330,000,0001393/12/13
37214تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش5710,000,000570,000,0001393/12/13
36991تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش68030,000,00020,400,000,0001393/12/11
36992تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393/12/11
36808تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش50025,000,00012,500,000,0001393/12/09
36801تهرانزعفرانیهکلنگیفروش9812,000,0001,176,000,0001393/12/09
36335تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50426,000,00013,104,000,0001393/12/05
36340تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12415,800,0001,959,200,0001393/12/05
36078تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش33626,000,0008,736,000,0001393/12/02
36080تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش5220,000,0001,040,000,0001393/12/02
35840تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش13212,500,0001,650,000,0001393/11/30
35841تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1598,900,0001,415,100,0001393/11/30
35376تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش6213,000,000806,000,0001393/11/26
35377تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001393/11/26
34580تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12415,800,0001,959,200,0001393/11/19
Page top