جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41182تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16312,500,0001,037,500,0001394/02/19
41202تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19013,500,0002,565,000,0001394/02/19
41203تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,05025,000,00012,650,000,0091394/02/19
40965تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9520,000,0001,900,000,0001394/02/15
40966تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9016,000,0001,440,000,0001394/02/15
40735تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش606,500,0001394/02/13
40736تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش26032,000,0009,600,000,0001394/02/13
40737تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش7014,000,000980,000,0001394/02/13
40548تهرانزعفرانیهکلنگیفروش81128,000,00019,796,000,0001394/02/09
40549تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش7916,000,0001,264,000,0001394/02/09
40556تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش2058,780,0001,800,000,0001394/02/09
40557تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394/02/09
40386تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش25417,000,0004,318,000,0001394/02/08
40387تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش2506,000,000150,000,0001394/02/08
40388تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394/02/08
40173تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش8515,000,0001,275,000,0001394/02/05
40174تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش7512,200,000915,000,0001394/02/05
40176تهرانزعفرانیه - الفآپارتمانفروش26514,000,0003,710,000,0001394/02/05
40177تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش1,44011,000,00015,840,000,0001394/02/05
39894تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش18025,000,0003,000,000,0001394/01/31
39895تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش908,333,000750,000,0001394/01/31
39896تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15750,000,00010,350,000,0001394/01/31
39677تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش25520,833,0002,500,000,0001394/01/29
39678تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13515,000,0001394/01/29
39683تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14514,500,0002,102,500,0001394/01/29
39456تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش24326,000,0008,736,000,0001394/01/26
39457تهرانزعفرانیه - نیازادهکلنگیفروش50030,000,00012,000,000,0001394/01/26
39462تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش32032,000,0008,000,000,0001394/01/26
39463تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش80020,000,00016,000,000,0001394/01/26
39160تهرانزعفرانیه - الفاداریفروش13517,500,0002,362,500,0001394/01/24
Page top