جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43820تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش14214,500,0002,059,000,0001394/03/09
43633تهرانزعفرانیهکلنگیفروش80030,000,0001394/03/07
43634تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش5,09012,500,0001394/03/07
43635تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9511,579,0001,100,000,0001394/03/07
43636تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش69025,000,00012,500,000,0001394/03/07
43205تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15213,000,0001,976,000,0001394/03/04
43207تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش16520,000,0003,300,000,0001394/03/04
43209تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش17810,500,0001394/03/04
42809تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش23013,000,0002,990,000,0001394/03/02
42810تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش22522,000,0004,950,000,0001394/03/02
42811تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001394/03/02
42193تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17815,000,0002,670,000,0001394/02/27
42194تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11515,000,0001,725,000,0001394/02/27
42197تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش5710,000,000570,000,0001394/02/27
42199تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001394/02/27
41832تهرانزعفرانیه - شارستانآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001394/02/23
41838تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش73025,000,00016,250,000,0001394/02/23
41847تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش3,08026,000,00083,200,000,0001394/02/23
41445تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11311,000,0001,243,000,0001394/02/21
41452تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001394/02/21
41459تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18114,000,0002,534,000,0001394/02/21
41182تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16312,500,0001,037,500,0001394/02/19
41202تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19013,500,0002,565,000,0001394/02/19
41203تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,05025,000,00012,650,000,0091394/02/19
40965تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9520,000,0001,900,000,0001394/02/15
40966تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9016,000,0001,440,000,0001394/02/15
40735تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش606,500,0001394/02/13
40736تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش26032,000,0009,600,000,0001394/02/13
40737تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش7014,000,000980,000,0001394/02/13
40548تهرانزعفرانیهکلنگیفروش81128,000,00019,796,000,0001394/02/09
Page top