جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50115تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش13013,000,0001,690,000,0001394/05/11
46651تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش959,000,000945,000,0001394/05/10
49574تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش1,68016,500,0002,772,000,0001394/05/06
49587تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش10030,000,0003,840,000,0001394/05/06
49255تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش36032,000,0008,448,000,0001394/05/03
48732تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش637,500,000472,500,0001394/04/29
48614تهرانزعفرانیه - اعجازیآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001394/04/25
48613تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20015,000,0003,000,000,0001394/04/25
48340تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش60022,000,00017,776,000,0001394/04/23
48341تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش28120,000,0001394/04/23
48342تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001394/04/23
48027تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001394/04/20
48028تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17014,500,0002,000,000,0001394/04/20
47243تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش26017,500,0004,550,000,0001394/04/10
47244تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18514,000,0002,590,000,0001394/04/10
47245تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19015,500,0002,945,000,0001394/04/10
47246تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش27020,000,0005,400,000,0001394/04/10
37322تهرانزعفرانیه - آصفزمینفروش7,50012,000,00090,000,000,0001394/04/09
45956تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش18310,000,0001,830,000,0001394/04/01
45994تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش18813,000,0002,444,000,0001394/04/01
45654تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش1,50020,000,0001394/03/30
45729تهرانزعفرانیه ویلافروش2,86053,000,000152,000,000,0001394/03/30
26841تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش3,6006,800,000240,000,000,0001394/03/20
44036تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش41414,000,0001394/03/12
44037تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش22512,000,0002,700,000,0001394/03/12
44054تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17511,000,0001394/03/12
44057تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش23314,000,0001394/03/12
44061تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش2149,000,0001,926,000,0001394/03/12
43852تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001394/03/10
43884تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش36515,000,0005,475,000,0001394/03/10
Page top