جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
55877تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394/07/01
55878تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش6113,500,000823,500,0001394/07/01
55416تهرانزعفرانیهکلنگیفروش21030,000,00096,000,000,0001394/06/28
55417تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1539,500,0001,453,500,0001394/06/28
55418تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394/06/28
55215تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش98434,000,0001394/06/26
55216تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18713,500,0002,524,500,0001394/06/26
54561تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش33020,000,0006,600,000,0001394/06/21
54265تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24528,000,0006,860,000,0001394/06/17
54266تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش10310,000,0001,030,000,0001394/06/17
54267تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394/06/17
53763تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش24022,500,0002,700,000,0001394/06/14
53449تهرانزعفرانیهکلنگیفروش16824,000,0004,032,000,0001394/06/11
53450تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12415,800,0001394/06/11
52994تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش2,95040,000,00060,600,000,0001394/06/08
53026تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش68030,000,00020,400,000,0001394/06/08
53027تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش21014,000,0002,940,000,0001394/06/08
52502تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1458,275,0001,200,000,0001394/06/03
52508تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27014,000,0003,780,000,0001394/06/03
52509تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش20324,630,0005,000,000,0001394/06/03
52060تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش22010,000,0002,200,000,0001394/05/31
52061تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش25814,500,0001394/05/31
51744تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19320,000,0003,860,000,0001394/05/24
51745تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش1,00040,000,00061,360,000,0001394/05/24
51722تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش58031,000,00011,191,000,0001394/05/24
51546تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001394/05/22
51542تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394/05/22
51538تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش2359,800,0002,303,000,0001394/05/22
51048تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24014,000,0003,360,000,0001394/05/17
51049تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش2646,000,0001,584,000,0001394/05/17
Page top