جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24226تهراندزآشیبآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001393/08/17
23693تهراندزآشیبکلنگیفروش655کارشناسیکارشناسی1393/08/10
23717تهراندزآشیبآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393/08/10
23725تهراندزآشیبآپارتمانفروش1015,700,000575,700,0001393/08/10
23731تهراندزآشیبآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393/08/10
22163تهراندزآشیبآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393/07/27
22164تهراندزآشیبآپارتمانفروش1319,000,0001,179,000,0001393/07/27
22165تهراندزآشیبآپارتمانفروش14710,000,0001,470,000,0001393/07/27
22188تهراندزآشیبآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001393/07/27
22217تهراندزآشیبمغازهفروش3233,000,0001,056,000,0001393/07/27
21672تهراندزآشیبآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1393/07/22
21673تهراندزآشیبآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393/07/22
21331تهراندزآشیبمستغلاتفروش21015,500,0001393/07/19
21339تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393/07/19
21397تهرانشریعتی - دزآشیبمستغلاتفروش1,00020,000,0001393/07/19
21055تهراندزآشیبآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393/07/16
21056تهراندزآشیبآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001393/07/16
21057تهراندزآشیبآپارتمانفروش918,700,000791,700,0001393/07/16
20792تهراندزآشیبمستغلاتفروش26014,000,0001393/07/14
20793تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393/07/14
20917تهراندزآشیبآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393/07/14
20652تهراندزآشیباداریفروش112کارشناسیکارشناسی1393/07/10
19912تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش15016,000,0002,400,000,0001393/07/06
19973تهراندزآشیبآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001393/07/06
19974تهراندزآشیبآپارتمانفروش949,000,000846,000,0001393/07/06
19975تهراندزآشیبآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393/07/06
19631تهراندزآشیبآپارتمانفروش11910,000,0001,190,000,0001393/07/03
18508تهراندزاشیبآپارتمانفروش358,570,000300,000,0001393/06/27
15792تهرانشریعتی - پل رومیمغازهفروش6045,000,0002,700,000,0001393/06/10
13331تهراندزاشیبزمینفروش5,80014,655,00058,000,000,0001392/10/30
Page top