جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73138تهراندزآشیبویلافروش4201,200,000,0001395/02/04
73010تهراندزآشیبآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/02/01
72721تهراندز آشیبآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001395/01/30
67633تهراندزآشیبآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001394/11/11
61127تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001394/08/28
50474تهراندزآشیبآپارتمانفروش1537,600,0001,162,800,0001394/05/12
50098تهراندزآشیبآپارتمانفروش7610,000,000760,000,0001394/05/10
49253تهراندزآشیبآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/05/03
48601تهراندزآشیبآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394/04/25
48598تهراندزآشیبکلنگیفروش17525,700,0005,000,000,0001394/04/25
48599تهراندزآشیبآپارتمانفروش1929,500,0001,824,000,0001394/04/25
48602تهراندزآشیبآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/04/25
48277تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,600,000864,000,0001394/04/22
48276تهراندزآشیبآپارتمانفروش1507,800,0001,170,000,0001394/04/22
47237تهراندزآشیبکلنگیفروش1,00014,000,0007,000,000,0001394/04/10
47051تهراندزآشیبکلنگیفروش50014,000,0001394/04/08
47052تهراندزآشیبآپارتمانفروش1736,500,0001,124,500,0001394/04/08
47053تهراندزآشیبآپارتمانفروش1387,500,0001,035,000,0001394/04/08
44031تهراندزآشیبآپارتمانفروش1479,900,0001394/03/12
44032تهراندزآشیبآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394/03/12
43809تهراندزآشیبآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001394/03/09
43810تهراندزآشیبآپارتمانفروش1266,000,000756,000,0001394/03/09
43554تهراندزآشیبمستغلاتفروش25215,000,0001394/03/06
43556تهراندزآشیبآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394/03/06
43558تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,900,000891,000,0001394/03/06
42798تهراندزآشیبکلنگیفروش1,07018,000,0001394/03/02
42799تهراندزآشیبآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001394/03/02
42241تهراندزآشیبآپارتمانفروش1378,000,0001,096,000,0001394/02/28
41827تهراندزآشیبآپارتمانفروش1949,500,0001,843,000,0001394/02/23
41841تهراندزآشیبآپارتمانفروش507,000,000350,000,0001394/02/23
Page top