جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87980تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1504,800,00050,000,0001395/08/01
87218تهراندزآشیبآپارتمانرهن150250,000,0001395/07/19
87114تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1144,500,00050,000,0001395/07/18
86892تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1223,000,00050,000,0001395/07/15
86536تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000100,000,0001395/07/11
86490تهراندزآشیبآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001395/07/11
86489تهراندزآشیبآپارتمانفروش14210,000,000142,000,0001395/07/11
86241تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره2203,500,000100,000,0001395/07/06
86058تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره2003,500,000100,000,0001395/07/05
83331تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره901,500,000140,000,0001395/07/01
85374تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1735,000,00070,000,0001395/06/28
85192تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1453,000,000150,000,0001395/06/25
85090تهراندزآشیباداریرهن و اجاره16030,000,000500,000,0001395/06/24
84214تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره783,000,00030,000,0001395/06/15
84083تهراندزآشیبآپارتمانرهن145250,000,0001395/06/14
83704تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1734,000,000100,000,0001395/06/10
80888تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1404,000,00050,000,0001395/06/10
83332تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره511,000,00060,000,0001395/06/07
82780تهراندزآشیبآپارتمانرهن135115,000,0001395/06/01
82779تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1255,500,00050,000,0001395/06/01
82778تهراندزآشیبآپارتمانرهن100240,000,0001395/06/01
75645تهراندزآشیبآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001395/03/16
75206تهراندزآشیبآپارتمانفروش1537,100,0001,086,300,0001395/03/10
75223تهراندزآشیبآپارتمانفروش706,428,000450,000,0001395/03/10
74132تهراندز آشیبآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001395/02/13
74137تهراندزآشیبآپارتمانفروش1219,200,0001,113,200,0001395/02/13
73915تهراندزآشیبآپارتمانفروش18410,000,0001,840,000,0001395/02/11
73429تهراندز آشیبآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/02/06
73118تهراندزآشیبآپارتمانفروش1537,100,0001,086,300,0001395/02/04
73138تهراندزآشیبویلافروش4201,200,000,0001395/02/04
Page top