جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86035تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1002,000,000100,000,0001395/07/05
85159تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/06/25
84636تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1323,500,00030,000,0001395/06/18
84388تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00060,000,0001395/06/16
83562تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1704,850,00030,000,0001395/06/09
73098تهراندرکه - کوهسارآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/02/04
72689تهراندرکه - کوهسارآپارتمانفروش1259,500,0001395/01/30
69965تهراندرکهآپارتمانفروش1226,147,000750,000,0001395/01/29
72035تهراندرکهآپارتمانفروش886,700,000589,600,0001395/01/29
72006تهراندرکه آپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001395/01/28
71767تهراندرکهآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001395/01/21
71787تهراندرکهکلنگیفروش712کارشناسیکارشناسی1395/01/21
71606تهراندرکه - کوهسارآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/01/17
71412تهراندرکهآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001395/01/15
43546تهراندرکه - کوهسارآپارتمانفروش836,700,000556,100,0001394/03/06
Page top