جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40528تهراندربندآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001394/02/09
40529تهراندربندآپارتمانفروش23012,000,0001,760,000,0001394/02/09
40532تهراندربند - اسداللهیآپارتمانفروش658,461,000550,000,0001394/02/09
40159تهراندربندآپارتمانفروش1609,500,0001,520,000,0001394/02/05
40160تهراندربند - باغ شاطرآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001394/02/05
39877تهراندربندمغازهفروش5840,000,0003,320,000,0001394/01/31
39878تهراندربندآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394/01/31
39879تهراندربندکلنگیفروش22017,000,0002,617,500,0001394/01/31
39880تهراندربند - اسداللهیآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001394/01/31
39433تهراندربند - گلاب درهآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/01/26
39434تهراندربند - اسداللهیآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001394/01/26
39435تهراندربند - امامزاده قاسمآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001394/01/26
39148تهراندربندآپارتمانفروش1568,500,0001,326,000,0001394/01/24
39149تهراندربندآپارتمانفروش10914,495,0001,580,000,0001394/01/24
38759تهراندربند - گلاب درهآپارتمانفروش553,600,000198,000,0001394/01/20
26585تهراندربندآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393/09/09
25337تهراندربند - گلاب درهآپارتمانفروش1508,700,0001,305,000,0001393/08/24
24553تهراندربندآپارتمانفروش707,100,000497,000,0001393/08/19
24648تهراندربندآپارتمانفروش658,500,000552,500,0001393/08/19
24225تهراندربندآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/08/17
24284تهراندربندآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393/08/17
23680تهراندربندآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393/08/10
23728تهراندربندآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/08/10
22157تهراندربندآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001393/07/27
22158تهراندربندآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393/07/27
22159تهراندربندآپارتمانفروش24410,000,0002,440,000,0001393/07/27
22160تهراندربندآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001393/07/27
20640تهراندربندآپارتمانفروش939,000,000837,000,0001393/07/10
19969تهراندربندآپارتمانفروش853,355,000285,000,0001393/07/06
19970تهراندربندآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001393/07/06
Page top