جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87584تهرانظهیرالدولهآپارتمانرهن و اجاره1254,700,00050,000,0001395/07/26
87583تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره2005,000,00050,000,0001395/07/26
87116تهراندربندآپارتمانرهن225610,000,0001395/07/18
87115تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/07/18
86790تهراندربندآپارتمانرهن185320,000,0001395/07/14
86789تهرانظهیرالدولهآپارتمانرهن و اجاره925,500,00025,000,0001395/07/14
86061تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره1551,900,00080,000,0001395/07/05
86062تهرانباغ شاطرآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00050,000,0001395/07/05
85652تهرانظهیرالدولهآپارتمانرهن و اجاره1254,700,00050,000,0001395/07/01
84854تهرانگلابدرهویلارهن150250,000,0001395/06/21
84652تهرانگلابدرهویلارهن و اجاره1503,000,000250,000,0001395/06/18
84217تهرانگلابدرهآپارتمانرهن175315,000,0001395/06/15
82934تهرانگلاب دره آپارتمانرهن138200,000,0001395/06/02
82933تهراناسدالهی آپارتمانرهن و اجاره851,000,00030,000,0001395/06/02
82782تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره1543,500,00080,000,0001395/06/01
82440تهراندربندویلارهن و اجاره3002,500,00050,000,0001395/05/27
73444تهراندربندآپارتمانمعاوضه1107,500,000825,000,0001395/02/06
72711تهراندربندآپارتمانفروش16611,500,0001,909,000,0001395/01/30
72743تهراندربند کلنگیفروش342کارشناسیکارشناسی1395/01/30
72320تهراندرکهویلافروش1,000کارشناسیکارشناسی1395/01/25
72356تهراندربند زمینفروش1,766کارشناسیکارشناسی1395/01/25
72015تهرانباغ شاطرآپارتمانفروش829,000,0001395/01/23
72050تهرانباغ شاطرکلنگیفروش12510,000,0001,250,000,0001395/01/23
71784تهراندربندآپارتمانفروش1219,000,0001,089,000,0001395/01/21
19505تهراندربندکلنگیفروش1,00030,000,00030,000,000,0001394/08/15
38760تهراندربندآپارتمانفروش1054,571,000480,000,0001394/06/11
52799تهراندربندزمینفروش5,0008,500,00042,500,000,0001394/06/05
38230تهراندربندزمینفروش5,00010,000,00050,000,000,0001394/04/10
47050تهراندربند - اسداللهیآپارتمانفروش2066,000,0001,236,000,0001394/04/08
44007تهرانگلاب درهآپارتمانفروش1799,500,0001,700,450,0001394/03/11
Page top