املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دارآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38827تهراندارآبادآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394-01-20
38826تهراندارآبادآپارتمانفروش125کارشناسیکارشناسی1394-01-20
38825تهراندارآبادآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001394-01-20
38619تهراندارآبادآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001394-01-18
26932تهراندارآبادآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-11
26599تهراندارآبادآپارتمانفروش937,450,000692,850,0001393-09-09
26474تهراندارآباد - پورابتهاجآپارتمانفروش937,450,000692,850,0001393-09-08
26491تهراندارآبادآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001393-09-08
24552تهراندارآبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-08-19
24608تهراندارآبادآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001393-08-19
24224تهراندارآبادآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001393-08-17
23737تهراندارآبادآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001393-08-10
20952تهراندارآبادکلنگیفروش28033,000,000976,000,0001393-07-15
20638تهراندارآبادکلنگیفروش14312,000,0001,716,000,0001393-07-10
19967تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,900,000897,000,0001393-07-06
17558تهراندارآبادآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393-06-22
16027تهراندارآبادآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-06-12
15916تهراندارآبادآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-06-11
15045تهراناجودانیه - خیابان سبکروآپارتمانفروش1107,400,000814,000,0001393-03-24
12372تهراندارآباد آپارتمانفروش1122,860,000320,000,0001391-03-31
Page top