جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40156تهراندارآبادآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394/02/05
40157تهراندارآبادآپارتمانفروش996,000,000594,000,0001394/02/05
40158تهراندارآبادآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001394/02/05
39656تهراندارآبادآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/01/29
39657تهراندارآبادآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/01/29
39661تهراندارآبادآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/01/29
39662تهراندارآبادآپارتمانفروش905,100,000460,000,0001394/01/29
39430تهراندارآبادآپارتمانفروش716,500,000461,500,0001394/01/26
39431تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394/01/26
39432تهراندارآبادآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001394/01/26
39145تهراندارآبادآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001394/01/24
39146تهراندارآبادآپارتمانفروش1047,500,000780,000,0001394/01/24
39147تهراندارآبادآپارتمانفروش1206,667,000800,000,0001394/01/24
38758تهراندارآبادآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/01/20
38827تهراندارآبادآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394/01/20
38826تهراندارآبادآپارتمانفروش125کارشناسیکارشناسی1394/01/20
38825تهراندارآبادآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001394/01/20
38619تهراندارآبادآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001394/01/18
26932تهراندارآبادآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393/09/11
26599تهراندارآبادآپارتمانفروش937,450,000692,850,0001393/09/09
26474تهراندارآباد - پورابتهاجآپارتمانفروش937,450,000692,850,0001393/09/08
26491تهراندارآبادآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001393/09/08
24552تهراندارآبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/08/19
24608تهراندارآبادآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001393/08/19
24224تهراندارآبادآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001393/08/17
23737تهراندارآبادآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001393/08/10
20952تهراندارآبادکلنگیفروش28033,000,000976,000,0001393/07/15
20638تهراندارآبادکلنگیفروش14312,000,0001,716,000,0001393/07/10
19967تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,900,000897,000,0001393/07/06
17558تهراندارآبادآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393/06/22
Page top