املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دارآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48596تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-04-25
48595تهراندارآبادآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001394-04-25
48261تهراندارآبادآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001394-04-22
48262تهراندارآبادآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-04-22
48263تهراندارآبادکلنگیفروش27010,000,0001,230,000,0001394-04-22
48020تهراندارآبادآپارتمانفروش1078,300,000889,000,0001394-04-20
48021تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-04-20
47689تهراندارآبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-04-15
47688تهراندارآبادآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394-04-15
47418تهراندارآبادآپارتمانفروش23011,000,0002,529,999,8721394-04-13
47047تهراندارآبادآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001394-04-08
47048تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,400,000888,000,0001394-04-08
47049تهراندارآبادآپارتمانفروش838,500,000705,500,0001394-04-08
44015تهراندارآبادکلنگیفروش13012,692,0001,650,000,0001394-03-11
43870تهراندارآبادآپارتمانفروش938,800,000818,400,0001394-03-10
43804تهراندارآبادکلنگیفروش13012,000,0001,560,000,0001394-03-09
43805تهراندارآبادآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-03-09
43539تهراندارآبادآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001394-03-06
43540تهراندارآبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001394-03-06
43541تهراندارآبادآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001394-03-06
43181تهراندارآبادآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-03-04
42795تهراندارآبادآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001394-03-02
42796تهراندارآبادآپارتمانفروش807,300,000584,000,0001394-03-02
42249تهراندارآبادآپارتمانفروش817,500,000607,500,0001394-02-28
41833تهراندارآبادآپارتمانفروش887,500,000660,000,0001394-02-23
41839تهراندارآبادآپارتمانفروش756,000,000540,000,0001394-02-23
41423تهراندارآبادآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-02-20
41424تهراندارآبادآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-02-20
41425تهراندارآبادآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001394-02-20
41426تهراندارآبادآپارتمانفروش597,000,000413,000,0001394-02-20
Page top