املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دارآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58377تهراندارآبادآپارتمانفروش734,600,000335,800,0001394-07-29
57113تهرانپورابتهاجآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394-07-16
56002تهراندارآبادآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394-07-05
56003تهراندارآبادآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-07-05
55204تهراندارآبادآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001394-06-26
55205تهراندارآبادآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-06-26
54246تهراندارآبادآپارتمانفروش854,150,000350,000,0001394-06-17
54247تهراندارآبادآپارتمانفروش665,200,000343,200,0001394-06-17
53779تهراندارآبادآپارتمانفروش1625,800,000939,600,0001394-06-14
53780تهراندارآبادآپارتمانفروش18512,000,0002,220,000,0001394-06-14
52996تهراندارآبادآپارتمانفروش1956,700,0001394-06-08
52490تهراندارآبادآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-06-03
51524تهراندارآبادآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-05-22
50469تهرانپور ابتهاجکلنگیفروش45035,000,0007,070,000,0001394-05-12
50470تهراندارآبادآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394-05-12
50091تهراندارآبادآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001394-05-10
50094تهراندارآبادآپارتمانفروش1926,000,0001,152,000,0001394-05-10
48596تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-04-25
48595تهراندارآبادآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001394-04-25
48261تهراندارآبادآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001394-04-22
48262تهراندارآبادآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-04-22
48263تهراندارآبادکلنگیفروش27010,000,0001,230,000,0001394-04-22
48020تهراندارآبادآپارتمانفروش1078,300,000889,000,0001394-04-20
48021تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-04-20
47689تهراندارآبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-04-15
47688تهراندارآبادآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394-04-15
47418تهراندارآبادآپارتمانفروش23011,000,0002,529,999,8721394-04-13
47047تهراندارآبادآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001394-04-08
47048تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,400,000888,000,0001394-04-08
47049تهراندارآبادآپارتمانفروش838,500,000705,500,0001394-04-08
Page top