جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61093تهرانپورابتهاجآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394-08-28
60978تهراندارآبادآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394-08-27
60627تهراندارآبادآپارتمانفروش726,000,00043,200,0001394-08-25
60628تهراندارآبادآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394-08-25
60433تهراندارآبادآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001394-08-23
60432تهراندارآبادآپارتمانفروش875,700,000495,900,0001394-08-23
60431تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,200,000806,000,0001394-08-23
59661تهراندارآبادآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-08-16
59662تهراندارآبادآپارتمانفروش1439,000,0001,287,000,0001394-08-16
59120تهراندارآبادآپارتمانفروش1036,310,000650,000,0001394-08-10
58350تهراندارآبادآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001394-07-29
58377تهراندارآبادآپارتمانفروش734,600,000335,800,0001394-07-29
57113تهرانپورابتهاجآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394-07-16
56002تهراندارآبادآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394-07-05
56003تهراندارآبادآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-07-05
55204تهراندارآبادآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001394-06-26
55205تهراندارآبادآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-06-26
54246تهراندارآبادآپارتمانفروش854,150,000350,000,0001394-06-17
54247تهراندارآبادآپارتمانفروش665,200,000343,200,0001394-06-17
53779تهراندارآبادآپارتمانفروش1625,800,000939,600,0001394-06-14
53780تهراندارآبادآپارتمانفروش18512,000,0002,220,000,0001394-06-14
52996تهراندارآبادآپارتمانفروش1956,700,0001394-06-08
52490تهراندارآبادآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-06-03
51524تهراندارآبادآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-05-22
50469تهرانپور ابتهاجکلنگیفروش45035,000,0007,070,000,0001394-05-12
50470تهراندارآبادآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394-05-12
50091تهراندارآبادآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001394-05-10
50094تهراندارآبادآپارتمانفروش1926,000,0001,152,000,0001394-05-10
48596تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-04-25
48595تهراندارآبادآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001394-04-25
Page top