جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66875تهراندارآبادآپارتمانفروش1268,200,0001,033,200,0001394/11/04
66876تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,480,000750,000,0001394/11/04
66889تهراندارآبادآپارتمانفروش947,500,000705,000,0001394/11/04
66476تهراندارآبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394/10/27
66104تهراندارآبادمستغلاتفروش1,22018,000,00013,572,000,0001394/10/23
66114تهراندارآبادآپارتمانفروش20810,200,0002,121,600,0001394/10/23
64978تهراندارآبادکلنگیفروش1899,000,000820,000,0001394/10/12
64717تهراندارآبادآپارتمانفروش1566,500,0001394/10/09
64718تهراندارآبادآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/10/09
64074تهراندارآبادمستغلاتفروش16013,000,0001394/10/02
64086تهراندارآبادآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/10/02
63659تهراندارآبادآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/09/29
63671تهراندزآشیبکلنگیفروش17314,000,0001,540,000,0001394/09/29
63680تهراندارآبادآپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001394/09/29
63407تهراندارآبادآپارتمانفروش676,200,000415,400,0001394/09/26
63414تهراندارآبادکلنگیفروش41013,000,0004,550,000,0001394/09/26
62969تهراندارآبادآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394/09/23
61321تهراندارآبادآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/09/01
59017تهرانپورابتهاجآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394/08/28
61093تهرانپورابتهاجآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394/08/28
60978تهراندارآبادآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394/08/27
60627تهراندارآبادآپارتمانفروش726,000,00043,200,0001394/08/25
60628تهراندارآبادآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394/08/25
60433تهراندارآبادآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001394/08/23
60432تهراندارآبادآپارتمانفروش875,700,000495,900,0001394/08/23
60431تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,200,000806,000,0001394/08/23
59661تهراندارآبادآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/08/16
59662تهراندارآبادآپارتمانفروش1439,000,0001,287,000,0001394/08/16
59120تهراندارآبادآپارتمانفروش1036,310,000650,000,0001394/08/10
58350تهراندارآبادآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001394/07/29
Page top