املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دارآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82190تهراندارآبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395-05-26
82167تهراندارآبادآپارتمانفروش935,161,000480,000,0001395-05-26
78198تهراندارآبادآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001395-04-20
78181تهراندارآبادآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395-04-20
67630تهراندارآبادآپارتمانفروش725,500,0001395-03-17
70712تهراندارآبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001395-03-17
74123تهراندارآبادآپارتمانفروش715,633,000400,000,0001395-02-13
73899تهراندارآبادمستغلاتفروش150820,000,0001395-02-11
73405تهراندارآبادآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001395-02-06
73121تهراندارآبادآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001395-02-04
73127تهراندارآبادآپارتمانفروش595,932,000350,000,0001395-02-04
72998تهراندارآبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395-02-01
73014تهراندارآبادآپارتمانفروش1566,500,0001,014,000,0001395-02-01
72321تهراندارآبادآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-01-25
72007تهراندارآبادآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001395-01-23
72033تهراندارآبادآپارتمانفروش706,500,000455,000,0001395-01-23
71770تهراندارآبادآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395-01-21
71394تهراندارآبادآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001395-01-15
71404تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,300,000876,000,0001395-01-15
70710تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,474,000750,000,0001394-12-15
70711تهراندارآبادکلنگیفروش30011,500,0001394-12-15
70163تهراندارآبادآپارتمانفروش965,800,000556,800,0001394-12-09
70184تهراندارآبادآپارتمانفروش676,150,000412,050,0001394-12-09
69953تهراندارآبادمستغلاتفروش777,800,0001394-12-05
69676تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش1926,500,0001,248,000,0001394-12-03
69692تهراندارآبادآپارتمانفروش2078,000,0001,656,000,0001394-12-03
69451تهراندارآبادآپارتمانفروش706,700,000469,000,0001394-12-01
69343تهراندارآبادآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001394-11-29
67942تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1665,400,000896,400,0001394-11-14
67944تهراندارآبادآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-11-14
Page top