املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دارآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71394تهراندارآبادآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001395-01-15
71404تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,300,000876,000,0001395-01-15
70710تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,474,000750,000,0001394-12-15
70711تهراندارآبادکلنگیفروش30011,500,0001394-12-15
70163تهراندارآبادآپارتمانفروش965,800,000556,800,0001394-12-09
70184تهراندارآبادآپارتمانفروش676,150,000412,050,0001394-12-09
69953تهراندارآبادمستغلاتفروش777,800,0001394-12-05
69676تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش1926,500,0001,248,000,0001394-12-03
69692تهراندارآبادآپارتمانفروش2078,000,0001,656,000,0001394-12-03
69451تهراندارآبادآپارتمانفروش706,700,000469,000,0001394-12-01
69343تهراندارآبادآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001394-11-29
67942تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1665,400,000896,400,0001394-11-14
67944تهراندارآبادآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-11-14
66875تهراندارآبادآپارتمانفروش1268,200,0001,033,200,0001394-11-04
66876تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,480,000750,000,0001394-11-04
66889تهراندارآبادآپارتمانفروش947,500,000705,000,0001394-11-04
66476تهراندارآبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-10-27
66104تهراندارآبادمستغلاتفروش1,22018,000,00013,572,000,0001394-10-23
66114تهراندارآبادآپارتمانفروش20810,200,0002,121,600,0001394-10-23
64978تهراندارآبادکلنگیفروش1899,000,000820,000,0001394-10-12
64717تهراندارآبادآپارتمانفروش1566,500,0001394-10-09
64718تهراندارآبادآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-10-09
64074تهراندارآبادمستغلاتفروش16013,000,0001394-10-02
64086تهراندارآبادآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394-10-02
63659تهراندارآبادآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-09-29
63671تهراندزآشیبکلنگیفروش17314,000,0001,540,000,0001394-09-29
63680تهراندارآبادآپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001394-09-29
63407تهراندارآبادآپارتمانفروش676,200,000415,400,0001394-09-26
63414تهراندارآبادکلنگیفروش41013,000,0004,550,000,0001394-09-26
62969تهراندارآبادآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394-09-23
Page top