املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دارآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91924تهراندارآبادآپارتمانفروش836,025,000500,000,0001395/09/09
91923تهراندارآبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/09/09
91669تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1302,600,000100,000,0001395/09/03
91538تهراندارآبادآپارتمانفروش937,200,000669,600,0001395/09/03
91227تهراندارآباداداریرهن و اجاره1034,500,00030,000,0001395/09/01
91109تهراندارآبادآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001395/08/29
91108تهراندارآبادآپارتمانفروش937,200,000669,600,0001395/08/29
91011تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1302,200,000100,000,0001395/08/27
90949تهراندارآبادآپارتمانرهن143250,000,0001395/08/26
90815تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1351,800,000100,000,0001395/08/25
90747تهراندارآبادآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001395/08/25
90623تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره75700,00050,000,0001395/08/24
90420تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1373,000,00050,000,0001395/08/23
90350تهراندارآبادآپارتمانفروش716,500,000461,500,0001395/08/23
90349تهراندارآبادآپارتمانفروش1257,500,0001,027,500,0001395/08/23
90208تهراندارآبادآپارتمانفروش776,900,000531,300,0001395/08/22
90207تهراندارآبادمستغلاتفروش1604,700,000,0001395/08/22
90176تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1202,400,00040,000,0001395/08/20
89703تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1434,000,000100,000,0001395/08/17
89570تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00050,000,0001395/08/16
89571تهرانبلوار هاشمیآپارتمانرهن و اجاره1371,000,000100,000,0001395/08/16
89467تهراندارآبادآپارتمانرهن80کارشناسی1395/08/13
88125تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1351,800,00080,000,0001395/08/02
87307تهراندارآبادآپارتمانفروش1663,600,00050,000,0001395/07/24
87308تهرانبلواراوشانآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001395/07/24
85814تهراندارآبادکلنگیفروش22412,000,0001395/07/04
85815تهراندارآبادآپارتمانفروش2078,500,0001,759,500,0001395/07/04
85593تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,200,000712,400,0001395/06/31
85274تهراندارآبادآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001395/06/27
85273تهراندارآبادآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/06/27
Page top