جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86367تهرانبلوار موزهآپارتمانرهن125160,000,0001395/07/08
86366تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1351,500,00080,000,0001395/07/08
85814تهراندارآبادکلنگیفروش22412,000,0001395/07/04
85918تهرانبلوار هاشمیآپارتمانرهن و اجاره1371,000,000100,000,0001395/07/04
85815تهراندارآبادآپارتمانفروش2078,500,0001,759,500,0001395/07/04
85593تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,200,000712,400,0001395/06/31
85274تهراندارآبادآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001395/06/27
85273تهراندارآبادآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/06/27
82190تهراندارآبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395-05-26
82167تهراندارآبادآپارتمانفروش935,161,000480,000,0001395-05-26
79811تهرانپور ابتهاجتجاریرهن و اجاره800کارشناسیکارشناسی1395-05-03
78198تهراندارآبادآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001395-04-20
78181تهراندارآبادآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395-04-20
77687تهراندارآبادمغازهرهن و اجاره6012,000,00085,000,0001395-04-12
67630تهراندارآبادآپارتمانفروش725,500,0001395-03-17
70712تهراندارآبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001395-03-17
74123تهراندارآبادآپارتمانفروش715,633,000400,000,0001395-02-13
73899تهراندارآبادمستغلاتفروش150820,000,0001395-02-11
73405تهراندارآبادآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001395-02-06
73121تهراندارآبادآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001395-02-04
73127تهراندارآبادآپارتمانفروش595,932,000350,000,0001395-02-04
72998تهراندارآبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395-02-01
73014تهراندارآبادآپارتمانفروش1566,500,0001,014,000,0001395-02-01
72321تهراندارآبادآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-01-25
72007تهراندارآبادآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001395-01-23
72033تهراندارآبادآپارتمانفروش706,500,000455,000,0001395-01-23
71770تهراندارآبادآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395-01-21
71394تهراندارآبادآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001395-01-15
71404تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,300,000876,000,0001395-01-15
70710تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,474,000750,000,0001394-12-15
Page top