جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18025تهرانتجریشکلنگیفروش35025,000,0008,750,000,0001393/06/24
18026تهرانتجریشاداریفروش11615,000,0001,740,000,0001393/06/24
16478تهرانتجریشآپارتمانفروش7411,000,000814,000,0001393/06/15
16442تهرانتجریشآپارتمانفروش889,500,000836,000,0001393/06/15
16425تهرانتجریشاداریفروش4016,250,000650,000,0001393/06/15
16017تهرانتجریشاداریفروش11111,000,0001,221,000,0001393/06/12
15914تهران شریعتی - تجریشآپارتمانفروش559,000,000495,000,0001393/06/11
15931تهرانتجریشاداریفروش7525,000,0001,875,000,0001393/06/11
15705تهرانتجریشآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393/06/10
15704تهرانتجریشاداریفروش459,000,000405,000,0001393/06/10
14844تهرانتجریش - خیابان نعمت آبادمغازهفروش1012,000,000200,000,0001393/02/18
13566تهرانتجریش - خیابان شریعتیمستغلاتفروش1887,000,0001,000,000,0001391/11/29
13332تهرانتجریش - خیابان ملکیزمینفروش1,10740,600,00044,944,200,0001391/10/03
12157تهرانتجریشمغازهفروش1224,000,000288,000,0001390/11/19
12158تهرانتجریشآپارتمانفروش1914,000,000764,000,0001390/11/19
12159تهرانتجریشمغازهفروش1432,142,857450,000,0001390/11/19
12150تهرانتجریشآپارتمانفروش1353,000,000405,000,0001390/11/18
12151تهرانتجریشاداریفروش2230,000,000660,000,0001390/11/18
12152تهرانتجریشمغازهفروش5555,000,0003,025,000,0001390/11/18
12132تهرانتجریشمغازهفروش11320,000,0002,260,000,0001390/11/17
12133تهرانتجریشاداریفروش786,000,000468,000,0001390/11/17
12134تهرانتجریشآپارتمانفروش1404,500,000630,000,0001390/11/17
12135تهرانتجریشکلنگیفروش527,692,307400,000,0001390/11/17
12126تهرانتجریشمغازهفروش1740,000,000680,000,0001390/11/15
12103تهرانتجریشآپارتمانپیش فروش901,500,000135,000,0001390/11/12
12104تهرانتجریشمغازهفروش1623,000,000368,000,0001390/11/12
11909تهرانتجریش - پل رومیآپارتمانفروش1123,500,000392,000,0001390/11/01
11913تهرانتجريشاداریفروش4012,000,000480,000,0001390/11/01
11914تهرانتجريشمغازهفروش22040,000,000880,000,0001390/11/01
Page top