املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تجریش

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20968تهرانتجریشآپارتمانفروش939,000,000837,000,0001393-07-16
21021تهرانتجریشآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-07-16
21022تهرانتجریشآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393-07-16
21031تهرانتجریشآپارتمانفروش939,000,000837,000,0001393-07-16
20588تهرانتجریشآپارتمانفروش10410,000,0001,040,000,0001393-07-10
20589تهرانتجریشاداریفروش3125,000,000775,000,0001393-07-10
20385تهرانتجریشمغازهفروش2090,000,0001,800,000,0001393-07-09
20386تهرانتجریشآپارتمانفروش94500,000,0001393-07-09
20387تهرانتجریشآپارتمانفروش94500,000,0001393-07-09
20388تهرانتجریشآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001393-07-09
20389تهرانتجریشآپارتمانفروش18112,000,0002,172,000,0001393-07-09
20390تهرانتجریشآپارتمانفروش459,000,000405,000,0001393-07-09
20014تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-07
19859تهرانتجریشآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001393-07-06
19860تهرانتجریشآپارتمانفروش10716,000,0001,712,000,0001393-07-06
19861تهرانتجریشمغازهفروش3040,000,0001,800,000,0001393-07-06
19538تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش2108,500,0001,785,000,0001393-07-03
19539تهرانتجریشمغازهفروش8750,000,0004,350,000,0001393-07-03
18771تهرانتجریشآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001393-06-29
18458تهرانتجریشآپارتمانفروش13810,300,0001,421,400,0001393-06-27
18514تهرانتجریشآپارتمانفروش2017,500,0001,507,500,0001393-06-27
18291تهران تجریشآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001393-06-26
18292تهرانپل رومیآپارتمانفروش929,200,000846,400,0001393-06-26
18293تهرانتجریشآپارتمانفروش19010,000,0001,900,000,0001393-06-26
18077تهرانتجریشآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001393-06-25
18025تهرانتجریشکلنگیفروش35025,000,0008,750,000,0001393-06-24
18026تهرانتجریشاداریفروش11615,000,0001,740,000,0001393-06-24
16478تهرانتجریشآپارتمانفروش7411,000,000814,000,0001393-06-15
16442تهرانتجریشآپارتمانفروش889,500,000836,000,0001393-06-15
16425تهرانتجریشاداریفروش4016,250,000650,000,0001393-06-15
Page top