جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23744تهرانتجریشآپارتمانفروش34014,000,0004,760,000,0001393-08-10
22810تهرانتجریشاداریفروش878,000,000696,000,0001393-08-03
22811تهرانتجریشاداریفروش8518,820,0001,600,000,0001393-08-03
22812تهرانتجریش مغازهفروش8555,000,0004,675,000,0001393-08-03
22449تهرانتجریشآپارتمانفروش749,730,000720,000,0001393-07-29
22493تهرانتجریشآپارتمانفروش729,000,000648,000,0001393-07-29
22125تهرانتجریشمستغلاتفروش1209,500,0001393-07-26
22126تهرانتجریشآپارتمانفروش23810,000,0002,380,000,0001393-07-26
22127تهرانتجریشاداریفروش7111,000,000781,000,0001393-07-26
22128تهرانتجریشآپارتمانفروش19210,000,0001,920,000,0001393-07-26
21712تهرانتجریشکلنگیفروش25215,000,0003,780,000,0001393-07-23
21648تهرانتجریشمغازهفروش141,400,000,0001393-07-22
21308تهرانتجریشآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001393-07-19
21395تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001393-07-19
20965تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393-07-16
20966تهرانتجریشآپارتمانفروش1608,700,0001,392,000,0001393-07-16
20967تهرانتجریشاداریفروش906,670,000600,000,0001393-07-16
20968تهرانتجریشآپارتمانفروش939,000,000837,000,0001393-07-16
21021تهرانتجریشآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-07-16
21022تهرانتجریشآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393-07-16
21031تهرانتجریشآپارتمانفروش939,000,000837,000,0001393-07-16
20588تهرانتجریشآپارتمانفروش10410,000,0001,040,000,0001393-07-10
20589تهرانتجریشاداریفروش3125,000,000775,000,0001393-07-10
20385تهرانتجریشمغازهفروش2090,000,0001,800,000,0001393-07-09
20386تهرانتجریشآپارتمانفروش94500,000,0001393-07-09
20387تهرانتجریشآپارتمانفروش94500,000,0001393-07-09
20388تهرانتجریشآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001393-07-09
20389تهرانتجریشآپارتمانفروش18112,000,0002,172,000,0001393-07-09
20390تهرانتجریشآپارتمانفروش459,000,000405,000,0001393-07-09
20014تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-07
Page top