جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21308تهرانتجریشآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001393/07/19
21395تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001393/07/19
20965تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393/07/16
20966تهرانتجریشآپارتمانفروش1608,700,0001,392,000,0001393/07/16
20967تهرانتجریشاداریفروش906,670,000600,000,0001393/07/16
20968تهرانتجریشآپارتمانفروش939,000,000837,000,0001393/07/16
21021تهرانتجریشآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393/07/16
21022تهرانتجریشآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/07/16
21031تهرانتجریشآپارتمانفروش939,000,000837,000,0001393/07/16
20588تهرانتجریشآپارتمانفروش10410,000,0001,040,000,0001393/07/10
20589تهرانتجریشاداریفروش3125,000,000775,000,0001393/07/10
20385تهرانتجریشمغازهفروش2090,000,0001,800,000,0001393/07/09
20386تهرانتجریشآپارتمانفروش94500,000,0001393/07/09
20387تهرانتجریشآپارتمانفروش94500,000,0001393/07/09
20388تهرانتجریشآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001393/07/09
20389تهرانتجریشآپارتمانفروش18112,000,0002,172,000,0001393/07/09
20390تهرانتجریشآپارتمانفروش459,000,000405,000,0001393/07/09
20014تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393/07/07
19859تهرانتجریشآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001393/07/06
19860تهرانتجریشآپارتمانفروش10716,000,0001,712,000,0001393/07/06
19861تهرانتجریشمغازهفروش3040,000,0001,800,000,0001393/07/06
19538تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش2108,500,0001,785,000,0001393/07/03
19539تهرانتجریشمغازهفروش8750,000,0004,350,000,0001393/07/03
18771تهرانتجریشآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001393/06/29
18458تهرانتجریشآپارتمانفروش13810,300,0001,421,400,0001393/06/27
18514تهرانتجریشآپارتمانفروش2017,500,0001,507,500,0001393/06/27
18291تهران تجریشآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001393/06/26
18292تهرانپل رومیآپارتمانفروش929,200,000846,400,0001393/06/26
18293تهرانتجریشآپارتمانفروش19010,000,0001,900,000,0001393/06/26
18077تهرانتجریشآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001393/06/25
Page top