جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38514تهرانشریعتیآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001394/01/18
38601تهرانتجریشمغازهفروش43کارشناسیکارشناسی1394/01/18
38351تهرانتجریشمغازهفروش8670,000,0001394/01/16
38253تهرانتجریشاداریفروش4230,000,0001,260,000,0001394/01/15
25852تهرانتجریشکلنگیفروش1561,200,000,0001393/10/04
28459تهرانتجریشآپارتمانفروش21510,000,0002,150,000,0001393/09/26
26937تهرانتجریشاداریفروش8518,823,0001,600,000,0001393/09/11
26539تهرانتجریشآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001393/09/09
26630تهرانتجریشمغازهفروش11750,000,0001393/09/09
26448تهرانتجریش - دربندآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393/09/08
26512تهرانتجریش - فنا خسروآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001393/09/08
25274تهرانتجریشآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001393/08/24
25275تهرانتجریشکلنگیفروش38612,000,0004,632,000,0001393/08/24
25283تهرانولیعصر - تجریشاداریفروش9040,000,0003,600,000,0001393/08/24
25344تهرانتجریشکلنگیفروش18810,000,0001,880,000,0001393/08/24
24893تهرانولیعصر - تجریشآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001393/08/21
24787تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش889,000,000792,000,0001393/08/20
24606تهرانتجریشآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001393/08/19
24175تهرانتجریشآپارتمانفروش18410,500,0001,932,000,0001393/08/15
24177تهرانتجریشمغازهفروش433,200,000,0001393/08/15
24179تهرانتجریشاداریفروش15015,000,0002,250,000,0001393/08/15
23712تهرانتجریشاداریفروش7525,000,0001,875,000,0001393/08/10
23744تهرانتجریشآپارتمانفروش34014,000,0004,760,000,0001393/08/10
22810تهرانتجریشاداریفروش878,000,000696,000,0001393/08/03
22811تهرانتجریشاداریفروش8518,820,0001,600,000,0001393/08/03
22812تهرانتجریش مغازهفروش8555,000,0004,675,000,0001393/08/03
22449تهرانتجریشآپارتمانفروش749,730,000720,000,0001393/07/29
22493تهرانتجریشآپارتمانفروش729,000,000648,000,0001393/07/29
22125تهرانتجریشمستغلاتفروش1209,500,0001393/07/26
22126تهرانتجریشآپارتمانفروش23810,000,0002,380,000,0001393/07/26
Page top