جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52485تهرانتجریشکلنگیفروش6520,000,0001,520,000,0001394/06/03
49563تهرانتجریشآپارتمانفروش32014,000,0004,480,000,0001394/05/06
49141تهرانتجریشآپارتمانفروش36018,000,0004,680,000,0001394/05/03
49142تهرانتجریشکلنگیفروش50040,000,00014,000,000,0001394/05/03
49156تهرانتجریشآپارتمانفروش10211,000,0001,122,000,0001394/05/03
48580تهرانتجریشآپارتمانفروش25322,000,0005,566,000,0001394/04/25
48585تهرانتجریش - فنا خسروآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394/04/25
48252تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش9510,000,000950,000,0001394/04/22
47674تهرانتجریشآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394/04/15
47673تهرانتجریشآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394/04/15
47406تهرانتجریشکلنگیفروش60032,400,0005,000,000,0001394/04/13
47407تهرانتجریشکلنگیفروش33012,000,0002,880,000,0001394/04/13
42546تهرانتجریشآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001394/03/18
44018تهرانتجریشآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001394/03/11
44019تهرانتجریشآپارتمانفروش789,200,000717,600,0001394/03/11
44027تهرانتجریشآپارتمانفروش749,400,000695,600,0001394/03/11
43699تهرانولیعصر - تجریشآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001394/03/07
43512تهرانپارک ویمستغلاتفروش60040,000,0001394/03/06
43513تهرانتجریشآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/03/06
43514تهرانتجریشآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394/03/06
43151تهرانتجریشآپارتمانفروش1986,500,0001,287,000,0001394/03/04
43152تهرانتجریشآپارتمانفروش758,500,000637,500,0001394/03/04
42783تهرانتجریشآپارتمانفروش1186,400,000755,200,0001394/03/02
42784تهرانتجریشآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394/03/02
42785تهرانتجریشآپارتمانفروش1667,500,0001394/03/02
42156تهرانتجریشآپارتمانفروش429,285,000390,000,0001394/02/27
42157تهرانتجریش مستغلاتفروش64220,000,00012,840,000,0001394/02/27
41372تهرانتجریشآپارتمانفروش13011,500,0001,495,000,0001394/02/20
41373تهرانتجریشآپارتمانفروش454کارشناسیکارشناسی1394/02/20
41374تهرانتجریشکلنگیفروش60032,400,0005,000,000,0001394/02/20
Page top