املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تجریش

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88151تهرانتجریشاداریرهن و اجاره906,000,00060,000,0001395/08/02
87949تهرانباغ شاطر آپارتمانرهن80120,000,0001395/08/01
87717تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/27
87575تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00020,000,0001395/07/26
87574تهرانمیدان تجریشاداریرهن و اجاره653,000,00025,000,0001395/07/26
87459تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره2106,000,000150,000,0001395/07/25
87404تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره902,500,00040,000,0001395/07/25
87211تهرانتجریشاداریرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/07/19
87100تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1354,500,00050,000,0001395/07/18
87099تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره126,000,00030,000,0001395/07/18
86885تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره12415,000,000100,000,0001395/07/15
86656تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1074,200,00050,000,0001395/07/13
86655تهرانباغ شاطرآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00050,000,0001395/07/13
86551تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1545,000,00050,000,0001395/07/11
86549تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1407,000,00060,000,0001395/07/11
86228تهرانتجریشاداریرهن و اجاره542,200,00060,000,0001395/07/06
85911تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00040,000,0001395/07/04
85908تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1785,000,00050,000,0001395/07/04
85910تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره803,000,00050,000,0001395/07/04
85587تهرانتجریشآپارتمانفروش21410,000,0002,140,000,0001395/06/31
85285تهرانتچریشآپارتمانفروش12011,500,0001395/06/27
83805تهرانگلابدرهآپارتمانفروش1448,000,0001,152,000,0001395/06/11
81826تهرانفنا خسروآپارتمانفروش25013,000,0002,600,000,0001395-05-23
80473تهرانباغ فردوسآپارتمانفروش21016,500,0003,465,000,0001395-05-12
80459تهرانتجریشآپارتمانفروش2276,500,0001395-05-12
79712تهرانتجریشآپارتمانفروش15512,000,0001,836,000,0001395-05-02
78217تهرانتجریشآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395-04-20
78199تهرانتجریشآپارتمانفروش9510,000,000950,000,0001395-04-20
75220تهرانتجریشمستغلاتفروش28022,000,0005,434,000,0001395-03-10
74811تهرانتجریش آپارتمانفروش220کارشناسیکارشناسی1395-03-04
Page top