املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تجریش

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93115تهرانتجریشآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001395/09/21
93017تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره168,500,00065,000,0001395/09/18
89965تهرانفنا خسروآپارتمانرهن و اجاره2204,000,000100,000,0001395/09/18
92636تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1527,000,000100,000,0001395/09/16
92472تهرانتجریش آپارتمانرهن و اجاره652,800,00025,000,0001395/09/15
92392تهرانتجریشآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001395/09/15
92391تهرانجعفرآبادآپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001395/09/15
92390تهرانتجریشآپارتمانفروش1307,307,000950,000,0001395/09/15
88868تهرانتجریش مغازهرهن و اجاره12412,000,000130,000,0001395/09/11
92017تهرانتجریشاداریرهن و اجاره655,500,00050,000,0001395/09/11
91798تهرانتجریشاداریرهن و اجاره682,000,00030,000,0001395/09/07
91621تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1103,500,00040,000,0001395/09/03
91548تهرانتجریشآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001395/09/03
91228تهرانبازارچه تجریشمغازهرهن و اجاره116,000,00060,000,0001395/09/01
91159تهرانتجریشکلنگیفروش1831,590,000,0001395/08/29
90636تهرانتجریشمغازهرهن1321,500,000,0001395/08/24
90435تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/08/23
90202تهرانتجریشآپارتمانفروش1128,500,000952,000,0001395/08/22
90201تهرانتجریشآپارتمانفروش450کارشناسیکارشناسی1395/08/22
90171تهرانتجریشآپارتمانرهن4506,000,000,0001395/08/20
89676تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره2105,000,000150,000,0001395/08/17
89431تهرانتجریشآپارتمانفروش1659,000,0001395/08/13
88779تهرانتجریشمستغلاترهن80220,000,0001395/08/06
88777تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره315,000,00085,000,0001395/08/06
88686تهرانتجریشاداریرهن و اجاره12316,000,000100,000,0001395/08/05
88609تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00030,000,0001395/08/05
88608تهرانمقصود بیگآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00060,000,0001395/08/05
87950تهرانتجریشآپارتمانرهن140290,000,0001395/08/04
88152تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1906,000,000150,000,0001395/08/02
87949تهرانباغ شاطر آپارتمانرهن80120,000,0001395/08/01
Page top