جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88152تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1906,000,000150,000,0001395/08/02
88151تهرانتجریشاداریرهن و اجاره906,000,00060,000,0001395/08/02
87950تهرانتجریشآپارتمانرهن140300,000,0001395/08/01
87949تهرانباغ شاطر آپارتمانرهن80120,000,0001395/08/01
87717تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/27
87575تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00020,000,0001395/07/26
87574تهرانمیدان تجریشاداریرهن و اجاره653,000,00025,000,0001395/07/26
87459تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره2106,000,000150,000,0001395/07/25
87404تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره902,500,00040,000,0001395/07/25
87211تهرانتجریشاداریرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/07/19
87100تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1354,500,00050,000,0001395/07/18
87099تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره126,000,00030,000,0001395/07/18
86885تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره12415,000,000100,000,0001395/07/15
86656تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1074,200,00050,000,0001395/07/13
86655تهرانباغ شاطرآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00050,000,0001395/07/13
86551تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1545,000,00050,000,0001395/07/11
86549تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1407,000,00060,000,0001395/07/11
86228تهرانتجریشاداریرهن و اجاره542,200,00060,000,0001395/07/06
85911تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00040,000,0001395/07/04
85908تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1785,000,00050,000,0001395/07/04
85910تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره803,000,00050,000,0001395/07/04
85639تهرانمیدان قدسآپارتمانرهن و اجاره1203,300,00070,000,0001395/07/01
85587تهرانتجریشآپارتمانفروش21410,000,0002,140,000,0001395/07/01
85285تهرانتچریشآپارتمانفروش12011,500,0001395/06/27
85176تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/25
85072تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره961,000,00070,000,0001395/06/24
84868تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانرهن192300,000,0001395/06/21
84867تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره862,200,00080,000,0001395/06/21
84572تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/17
84469تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره199,000,00050,000,0001395/06/16
Page top