جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88572تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1324,200,00030,000,0001395/08/05
88389تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره973,300,00030,000,0001395/08/04
87708تهراناوینآپارتمانرهن124300,000,0001395/07/27
87544تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1122,900,00060,000,0001395/07/26
87183تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره160کارشناسیکارشناسی1395/07/19
86756تهراناوین - کچوییآپارتمانرهن105250,000,0001395/07/14
86755تهراناوین - اعرابیآپارتمانرهن135100,000,0001395/07/14
86754تهرانمیدان دانشگاهاداریرهن152280,000,0001395/07/14
86213تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1264,000,00050,000,0001395/07/06
86034تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1883,000,000100,000,0001395/07/05
86033تهراناوین - کوهسارآپارتمانرهن190380,000,0001395/07/05
85887تهراناوینآپارتمانرهن148270,000,0001395/07/04
85158تهراناوین - کوهسارآپارتمانرهن1701,200,000,0001395/06/25
85044تهراناوین - درکهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00060,000,0001395/06/24
84387تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1252,400,00090,000,0001395/06/16
84185تهرانآتی سازآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00070,000,0001395/06/15
84184تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1264,000,00050,000,0001395/06/15
83943تهراناوین - اعرابیآپارتمانرهن و اجاره901,200,00050,000,0001395/06/13
82738تهراناوین - کوهسارآپارتمانرهن100290,000,0001395/06/01
73428تهراناوین - درکهآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001395/02/06
73105تهراناوین - درکهآپارتمانفروش1308,000,0001,200,000,0001395/02/04
73133تهراناوین - درکه آپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395/02/04
73002تهراناوین - درکه آپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395/02/01
72720تهراناوین - درکهآپارتمانفروش11063,000,000693,000,0001395/01/30
71875تهراناوین - درکهآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001395/01/22
71876تهراناوینآپارتمانفروش746,015,000445,000,0001395/01/22
71579تهراندرکه آپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001395/01/17
Page top