جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
44543تهرانالهیهآپارتمانفروش9716,000,0001,552,000,0001394-03-19
43979تهرانالهیهاداریفروش7821,000,0001,638,000,0001394-03-11
44026تهرانالهیهآپارتمانفروش7415,500,0001,147,000,0001394-03-11
43869تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش16514,500,0002,392,500,0001394-03-10
43482تهرانالهیهآپارتمانفروش1649,000,0001,476,000,0001394-03-06
43505تهرانالهیه - چنارانآپارتمانفروش24512,000,0002,940,000,0001394-03-06
42112تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش12917,000,0002,193,000,0001394-02-27
42118تهرانالهیهآپارتمانفروش15612,500,0001,950,000,0001394-02-27
42119تهرانالهیهآپارتمانفروش16814,000,0002,352,000,0001394-02-27
42078تهرانالهیهآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001394-02-24
42083تهرانالهیهآپارتمانفروش1168,400,000974,400,0001394-02-24
41671تهرانالهیهآپارتمانفروش7812,000,000936,000,0001394-02-22
41674تهرانالهیهآپارتمانفروش28514,500,0004,132,500,0001394-02-22
41109تهرانالهیهآپارتمانفروش22535,300,0006,000,000,0001394-02-17
40899تهرانالهیهآپارتمانفروش12513,000,000162,500,0001394-02-15
40908تهرانالهیهآپارتمانفروش26214,500,0003,800,000,0001394-02-15
40913تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001394-02-15
40666تهرانالهیهآپارتمانفروش20114,000,0002,814,000,0001394-02-13
40469تهرانالهیهکلنگیفروش97525,000,00020,000,000,0001394-02-09
40470تهرانالهیهآپارتمانفروش5114,700,000750,000,0001394-02-09
40324تهرانالهیهآپارتمانفروش8322,000,0001,826,000,0001394-02-07
40109تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001394-02-05
40110تهرانالهیهمستغلاتفروش1,20014,000,00016,800,000,0001394-02-05
40074تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394-02-02
40075تهرانالهیه - پل رومیآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001394-02-02
40076تهرانالهیهآپارتمانفروش20211,000,0002,222,000,0001394-02-02
39826تهرانالهیهمستغلاتفروش3,00030,000,000112,500,000,0001394-01-31
39863تهرانالهیهآپارتمانفروش14016,500,0002,310,000,0001394-01-31
39613تهرانالهیهآپارتمانفروش17516,000,0002,800,000,0001394-01-29
39614تهرانالهیهآپارتمانفروش9011,200,0001,008,000,0001394-01-29
Page top