جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39826تهرانالهیهمستغلاتفروش3,00030,000,000112,500,000,0001394/01/31
39863تهرانالهیهآپارتمانفروش14016,500,0002,310,000,0001394/01/31
39613تهرانالهیهآپارتمانفروش17516,000,0002,800,000,0001394/01/29
39614تهرانالهیهآپارتمانفروش9011,200,0001,008,000,0001394/01/29
39632تهرانالهیهآپارتمانفروش23513,000,0003,055,000,0001394/01/29
39645تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش14820,000,0002,960,000,0001394/01/29
39390تهرانالهیهآپارتمانفروش8625,000,0002,150,000,0001394/01/26
39391تهرانالهیهآپارتمانفروش11713,500,0001,579,500,0001394/01/26
39393تهرانالهیهزمینفروش52415,000,0001394/01/26
39122تهرانالهیهاداریفروش9815,900,0001,558,200,0001394/01/24
39123تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش15516,000,0002,480,000,0001394/01/24
39124تهرانالهیهآپارتمانفروش11010,500,000115,500,0001394/01/24
38810تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش12515,000,0001,875,000,0001394/01/20
38789تهرانالهیهآپارتمانفروش17611,000,0001,936,000,0001394/01/20
38586تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش15215,000,0002,280,000,0001394/01/18
37960تهرانالهیهآپارتمانفروش8517,000,0001,445,000,0001393/12/20
37198تهرانالهیهآپارتمانفروش10513,500,0001,417,500,0001393/12/13
36974تهرانالهیهآپارتمانفروش6422,000,0001,408,000,0001393/12/11
36319تهرانالهیه - پل رومیآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001393/12/05
36320تهرانالهیهآپارتمانفروش15012,500,0001,875,000,0001393/12/05
34563تهرانالهیهآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001393/11/19
33796تهرانالهیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001393/11/12
33797تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001393/11/12
33524تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش15310,500,0001,606,500,0001393/11/08
33525تهرانالهیهآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393/11/08
33123تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1439,500,0001,358,500,0001393/11/06
32956تهرانالهیهآپارتمانفروش1699,000,0001,521,000,0001393/11/05
32957تهرانالهیهآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393/11/05
32810تهرانالهیهآپارتمانفروش9011,300,0001,017,000,0001393/11/04
32823تهرانالهیهآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001393/11/04
Page top