جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47657تهرانالهیهآپارتمانفروش28514,000,0003,990,000,0001394/04/15
47656تهرانالهیهآپارتمانفروش34028,000,0009,520,000,0001394/04/15
47392تهرانالهیه - گلنارکلنگیفروش1,29024,000,0001394/04/13
47021تهرانالهیه - خزرآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001394/04/08
47022تهرانالهیهآپارتمانفروش38018,000,0006,840,000,0001394/04/08
46162تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394/04/02
46176تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1438,600,0001,229,800,0001394/04/02
45802تهرانالهیهآپارتمانفروش1,00013,500,0001394/03/31
45810تهرانالهیهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394/03/31
44543تهرانالهیهآپارتمانفروش9716,000,0001,552,000,0001394/03/19
43979تهرانالهیهاداریفروش7821,000,0001,638,000,0001394/03/11
44026تهرانالهیهآپارتمانفروش7415,500,0001,147,000,0001394/03/11
43869تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش16514,500,0002,392,500,0001394/03/10
43482تهرانالهیهآپارتمانفروش1649,000,0001,476,000,0001394/03/06
43505تهرانالهیه - چنارانآپارتمانفروش24512,000,0002,940,000,0001394/03/06
42112تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش12917,000,0002,193,000,0001394/02/27
42118تهرانالهیهآپارتمانفروش15612,500,0001,950,000,0001394/02/27
42119تهرانالهیهآپارتمانفروش16814,000,0002,352,000,0001394/02/27
42078تهرانالهیهآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001394/02/24
42083تهرانالهیهآپارتمانفروش1168,400,000974,400,0001394/02/24
41671تهرانالهیهآپارتمانفروش7812,000,000936,000,0001394/02/22
41674تهرانالهیهآپارتمانفروش28514,500,0004,132,500,0001394/02/22
41109تهرانالهیهآپارتمانفروش22535,300,0006,000,000,0001394/02/17
40899تهرانالهیهآپارتمانفروش12513,000,000162,500,0001394/02/15
40908تهرانالهیهآپارتمانفروش26214,500,0003,800,000,0001394/02/15
40913تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001394/02/15
40666تهرانالهیهآپارتمانفروش20114,000,0002,814,000,0001394/02/13
40469تهرانالهیهکلنگیفروش97525,000,00020,000,000,0001394/02/09
40470تهرانالهیهآپارتمانفروش5114,700,000750,000,0001394/02/09
40324تهرانالهیهآپارتمانفروش8322,000,0001,826,000,0001394/02/07
Page top