املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک الهيه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64089تهرانالهیهکلنگیفروش96423,000,00018,400,000,0001394-10-02
63426تهرانالهیه شمالیآپارتمانفروش20215,300,0003,090,600,0001394-09-26
63110تهرانالهیهآپارتمانفروش26015,000,0003,900,000,0001394-09-24
63131تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش21213,000,0002,756,000,0001394-09-24
62295تهرانالهیهآپارتمانفروش30317,000,0005,151,000,0001394-09-14
62320تهرانالهیهکلنگیفروش97525,000,00020,000,000,0001394-09-14
62026تهرانالهیهآپارتمانفروش20017,000,0003,400,000,0001394-09-09
61846تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش15514,000,0002,170,000,0001394-09-07
61857تهرانالهیهآپارتمانفروش8522,000,0001,870,000,0001394-09-07
61867تهرانالهیهکلنگیفروش72023,000,00016,284,000,0001394-09-07
61673تهرانالهیهمستغلاتفروش1,20014,000,00016,800,000,0001394-09-04
61679تهرانالهیهآپارتمانفروش1437,500,0001,072,500,0001394-09-04
61687تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001394-09-04
61416تهرانالهیهآپارتمانفروش17814,000,0002,492,000,0001394-09-02
61417تهرانالهیهآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394-09-02
61444تهرانالهیهآپارتمانفروش16221,000,0001394-09-02
61252تهرانالهیهآپارتمانفروش27725,000,0006,925,000,0001394-08-30
61253تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001394-08-30
61265تهرانالهیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001394-08-30
60855تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394-08-26
60606تهرانالهیهآپارتمانفروش23714,000,0003,318,000,0001394-08-25
60650تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001394-08-25
60335تهرانالهیهآپارتمانفروش14612,500,0001,825,000,0001394-08-21
60351تهرانالهیهآپارتمانفروش2059,000,0001,845,000,0001394-08-21
60356تهرانالهیهآپارتمانفروش30318,000,0001394-08-21
59928تهرانالهیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001394-08-18
59907تهرانالهیهمستغلاتفروش90016,000,00014,400,000,0001394-08-18
59647تهرانالهیهمستغلاتفروش95018,000,00017,100,000,0001394-08-16
59102تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1768,500,0001,496,000,0001394-08-10
59131تهرانالهیهآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394-08-10
Page top