جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63110تهرانالهیهآپارتمانفروش26015,000,0003,900,000,0001394/09/24
63131تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش21213,000,0002,756,000,0001394/09/24
62295تهرانالهیهآپارتمانفروش30317,000,0005,151,000,0001394/09/14
62320تهرانالهیهکلنگیفروش97525,000,00020,000,000,0001394/09/14
62026تهرانالهیهآپارتمانفروش20017,000,0003,400,000,0001394/09/09
61846تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش15514,000,0002,170,000,0001394/09/07
61857تهرانالهیهآپارتمانفروش8522,000,0001,870,000,0001394/09/07
61867تهرانالهیهکلنگیفروش72023,000,00016,284,000,0001394/09/07
61673تهرانالهیهمستغلاتفروش1,20014,000,00016,800,000,0001394/09/04
61679تهرانالهیهآپارتمانفروش1437,500,0001,072,500,0001394/09/04
61687تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001394/09/04
61416تهرانالهیهآپارتمانفروش17814,000,0002,492,000,0001394/09/02
61417تهرانالهیهآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394/09/02
61444تهرانالهیهآپارتمانفروش16221,000,0001394/09/02
61252تهرانالهیهآپارتمانفروش27725,000,0006,925,000,0001394/08/30
61253تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001394/08/30
61265تهرانالهیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001394/08/30
60855تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394/08/26
60606تهرانالهیهآپارتمانفروش23714,000,0003,318,000,0001394/08/25
60650تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001394/08/25
60335تهرانالهیهآپارتمانفروش14612,500,0001,825,000,0001394/08/21
60351تهرانالهیهآپارتمانفروش2059,000,0001,845,000,0001394/08/21
60356تهرانالهیهآپارتمانفروش30318,000,0001394/08/21
59928تهرانالهیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001394/08/18
59907تهرانالهیهمستغلاتفروش90016,000,00014,400,000,0001394/08/18
59647تهرانالهیهمستغلاتفروش95018,000,00017,100,000,0001394/08/16
59102تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1768,500,0001,496,000,0001394/08/10
59131تهرانالهیهآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394/08/10
58849تهرانالهیهآپارتمانفروش11712,500,0001,462,500,0001394/08/06
58848تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1769,000,0001,584,000,0001394/08/06
Page top