املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک الهيه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87831تهرانالهیهآپارتمانفروش28514,000,0003,990,000,0001395/07/28
87716تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره26012,000,000150,000,0001395/07/27
87596تهرانالهیهاداریرهن و اجاره1256,000,000120,000,0001395/07/26
87551تهرانپل رومیآپارتمانفروش1362,500,00050,000,0001395/07/26
87542تهرانالهیهآپارتمانفروش12917,000,0002,193,000,0001395/07/26
87541تهرانالهیهآپارتمانفروش26420,000,0005,280,000,0001395/07/26
87386تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره964,500,00025,000,0001395/07/25
87184تهرانالهیهمستغلاترهن1,7465,000,000,0001395/07/19
86984تهرانالهیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395/07/17
86983تهرانالهیهآپارتمانفروش24019,000,0004,560,000,0001395/07/17
86982تهرانالهیهآپارتمانفروش20114,000,0002,814,000,0001395/07/17
86859تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000200,000,0001395/07/15
86630تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1507,500,00050,000,0001395/07/13
86629تهرانشریفی منشآپارتمانرهن و اجاره1556,000,00060,000,0001395/07/13
86550تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1205,500,000100,000,0001395/07/11
86491تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000250,000,0001395/07/11
86397تهرانالهیهآپارتمانفروش37021,000,0007,770,000,0001395/07/10
86326تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1706,500,000100,000,0001395/07/08
86183تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1456,200,00050,000,0001395/07/06
86119تهرانالهیهویلافروش1,20014,000,0001395/07/06
86120تهرانالهیهآپارتمانپیش فروش34025,000,0008,500,000,0001395/07/06
86121تهرانمیدان تختیآپارتمانفروش25013,500,0001395/07/06
86015تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000100,000,0001395/07/05
85864تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره32017,000,00060,000,0001395/07/04
85841تهرانالهیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001395/07/04
85863تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1507,500,00050,000,0001395/07/04
85840تهرانالهیهآپارتمانفروش33725,000,0008,425,000,0001395/07/04
85862تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2157,000,000500,000,0001395/07/04
85547تهرانالهیهآپارتمانفروش27516,000,0004,400,000,0001395/06/31
83627تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش190کارشناسیکارشناسی1395/06/10
Page top