جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83144تهرانپل رومی آپارتمانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001395/06/04
82904تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره1726,500,00060,000,0001395/06/02
82902تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1072,700,00070,000,0001395/06/02
82885تهرانالهیه - گلناراداریرهن81180,000,0001395/06/02
81830تهرانالهیهآپارتمانفروش22010,000,000200,000,0001395/05/23
81255تهرانالهیهویلارهن و اجاره82040,000,000300,000,0001395/05/18
81235تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19818,000,0003,564,000,0001395/05/18
81219تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش20212,000,0001395/05/18
81218تهرانالهیهآپارتمانفروش25013,500,0003,375,000,0001395/05/18
80874تهرانالهیهآپارتمانفروش2503,000,000700,000,0001395/05/14
80866تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19616,000,0003,136,000,0001395/05/14
80477تهرانالهیهآپارتمانفروش23714,000,0003,318,000,0001395/05/12
80468تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19617,000,0003,332,000,0001395/05/12
80290تهرانالهیهآپارتمانفروش21213,000,0002,756,000,0001395/05/10
80275تهرانالهیهآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001395/05/10
80142تهرانالهیهمستغلاتفروش95018,000,00017,100,000,0001395/05/07
80130تهرانالهیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001395/05/07
79851تهرانالهیهآپارتمانفروش9610,000,000960,000,0001395/05/04
79832تهرانالهیهآپارتمانفروش19412,000,0002,328,000,0001395/05/04
79716تهرانالهیهمستغلاتفروش1,74612,000,00020,952,000,0001395/05/02
79696تهرانالهیهمستغلاتفروش84026,000,00016,120,000,0001395/05/02
79199تهرانالهیهمستغلاتفروش1,7465,000,000,0001395/04/28
79160تهرانالهیهآپارتمانفروش15513,000,0002,015,000,0001395/04/28
79159تهرانالهیهآپارتمانفروش30317,000,0005,151,000,0001395/04/28
78930تهرانالهیهآپارتمانفروش16512,000,0002,000,000,0001395/04/26
78922تهرانالهیهآپارتمانفروش25020,000,0005,000,000,0001395/04/26
78917تهرانالهیهآپارتمانفروش25512,000,0001395/04/26
78796تهرانالهیهآپارتمانفروش16512,000,0002,000,000,0001395/04/24
78791تهرانالهیهآپارتمانفروش25020,000,0005,000,000,0001395/04/24
78784تهرانالهیهآپارتمانفروش25512,000,000100,000,0001395/04/24
Page top