املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک الهيه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90706تهرانالهیهآپارتمانفروش12513,500,0001,687,500,0001395/08/25
90574تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره853,500,00050,000,0001395/08/24
90383تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره35020,000,000350,000,0001395/08/23
90379تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2857,000,000700,000,0001395/08/23
90407تهرانپل رومیمستغلاترهن و اجاره36040,000,000400,000,0001395/08/23
90081تهرانالهیهآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/08/20
90080تهرانالهیهآپارتمانفروش1557,000,0001,085,000,0001395/08/20
89993تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره2759,000,000200,000,0001395/08/19
89934تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره853,500,00050,000,0001395/08/19
89933تهرانالهیه - خزرآپارتمانرهن و اجاره804,700,00055,000,0001395/08/19
89763تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره806,000,00055,000,0001395/08/18
89762تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره32016,000,00060,000,0001395/08/18
89554تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره944,500,00050,000,0001395/08/16
89436تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره903,500,00050,000,0001395/08/13
89437تهرانچنارانآپارتمانرهن و اجاره22012,500,000150,000,0001395/08/13
89312تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000200,000,0001395/08/12
89311تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2208,000,000100,000,0001395/08/12
89287تهرانالهیهآپارتمانفروش19018,000,0003,420,000,0001395/08/12
89286تهرانالهیهآپارتمانفروش15812,000,0001,896,000,0001395/08/12
89285تهرانالهیهآپارتمانفروش11610,000,0001,160,000,0001395/08/12
89005تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1354,500,00050,000,0001395/08/10
88788تهرانالهیهمستغلاترهن6001,800,000,0001395/08/06
88802تهرانپل رومیاداریرهن و اجاره8021,000,000200,000,0001395/08/06
88393تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره25014,000,000100,000,0001395/08/04
88241تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره905,000,00010,000,0001395/08/03
88222تهرانالهیهآپارتمانفروش23613,000,000306,800,0001395/08/03
87918تهرانالهیهآپارتمانفروش1225,200,00015,000,0001395/08/01
87917تهرانالهیهآپارتمانفروش1163,000,00070,000,0001395/08/01
87916تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره47025,000,000300,000,0001395/08/01
87868تهرانالهیهآپارتمانفروش17115,500,0002,650,500,0001395/08/01
Page top