جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86325تهرانالهیهآپارتمانرهن250650,000,0001395/07/08
86326تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1706,500,000100,000,0001395/07/08
86183تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1456,200,00050,000,0001395/07/06
86119تهرانالهیهویلافروش1,20014,000,0001395/07/06
86120تهرانالهیهآپارتمانپیش فروش34025,000,0008,500,000,0001395/07/06
86121تهرانمیدان تختیآپارتمانفروش25013,500,0001395/07/06
86016تهرانالهیهویلارهن4002,000,000,0001395/07/05
86015تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000100,000,0001395/07/05
85864تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره32017,000,00060,000,0001395/07/04
85841تهرانالهیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001395/07/04
85863تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1507,500,00050,000,0001395/07/04
85840تهرانالهیهآپارتمانفروش33725,000,0008,425,000,0001395/07/04
85862تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2157,000,000500,000,0001395/07/04
85695تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1123,500,00050,000,0001395/07/01
82756تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره25212,000,000100,000,0001395/07/01
82571تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره25014,000,000100,000,0001395/07/01
85547تهرانالهیهآپارتمانفروش27516,000,0004,400,000,0001395/07/01
85453تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1708,000,000100,000,0001395/06/29
85344تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره902,500,00040,000,0001395/06/28
85162تهرانالهیه - گلناراداریرهن و اجاره17010,000,00050,000,0001395/06/25
84368تهرانالهیه آپارتمانرهن264800,000,0001395/06/16
84367تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره22512,000,000100,000,0001395/06/16
84170تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1556,000,00060,000,0001395/06/15
84041تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره22512,000,000100,000,0001395/06/14
84040تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1808,000,000100,000,0001395/06/14
83911تهرانالهیه - گلنارآپارتمانرهن73145,000,0001395/06/13
83653تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1354,500,00050,000,0001395/06/10
83652تهرانالهیه - گلناراداریرهن73145,000,0001395/06/10
83627تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش190کارشناسیکارشناسی1395/06/10
83585تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1935,000,000100,000,0001395/06/09
Page top