املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک الهيه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28186تهرانالهیهآپارتمانفروش9516,000,0001,520,000,0001393-09-23
27969تهرانالهیهآپارتمانفروش21511,500,0002,472,500,0001393-09-20
27626تهرانالهیهآپارتمانفروش22513,000,0002,925,000,0001393-09-18
27225تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0002,940,000,0001393-09-13
27227تهرانالهیهآپارتمانفروش11018,000,0001,980,000,0001393-09-13
26527تهرانالهیهاداریفروش6018,000,0001,080,000,0001393-09-09
26541تهرانالهیهمغازهفروش6018,000,0001393-09-09
26619تهرانالهیهکلنگیفروش3,75030,000,0001393-09-09
26519تهرانالهیهاداریفروش6420,000,0001,280,000,0001393-09-08
25254تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1948,500,0001,649,000,0001393-08-24
25350تهرانالهیهآپارتمانفروش17822,000,0003,916,000,0001393-08-24
24450تهرانالهیهآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393-08-19
24451تهرانالهیهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001393-08-19
24142تهرانالهیهآپارتمانفروش27015,000,0004,050,000,0001393-08-15
24143تهرانالهیهآپارتمانفروش11610,000,0001,160,000,0001393-08-15
23932تهرانالهیه - گلنازاداریفروش17011,500,0001,955,000,0001393-08-11
23525تهرانالهیهآپارتمانفروش11713,500,0001,579,500,0001393-08-08
22699تهرانالهیهاداریفروش8522,000,0001,870,000,0001393-08-03
22748تهرانالهیهاداریفروش8922,000,0001,958,000,0001393-08-03
22075تهرانالهیهآپارتمانفروش40018,000,0007,200,000,0001393-07-26
22076تهرانالهیهآپارتمانفروش37026,000,0009,620,000,0001393-07-26
21600تهرانالهیهاداریفروش1,74611,500,00020,079,000,0001393-07-22
21601تهرانالهیهآپارتمانفروش29025,000,0001393-07-22
21297تهرانالهیهآپارتمانفروش17018,000,0003,060,000,0001393-07-19
20358تهرانالهیهآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001393-07-08
20359تهرانالهیهآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001393-07-08
20360تهرانالهیهآپارتمانفروش44018,000,0007,920,000,0001393-07-08
19837تهرانالهیهاداریفروش11215,500,0001,736,000,0001393-07-06
19146تهرانالهیهآپارتمانفروش23812,000,0002,856,000,0001393-07-01
19147تهرانالهیهمغازهفروش250120,000,00030,000,000,0001393-07-01
Page top