جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18738تهرانالهیهآپارتمانفروش10216,000,0001,632,000,0001393/06/29
18202تهرانالهیه - گلنازآپارتمانفروش18714,000,0002,618,000,0001393/06/25
16405تهرانالهیه - چناران آپارتمانفروش17514,000,0002,450,000,0001393/06/14
15700تهرانآقابزرگیآپارتمانفروش28816,500,0004,752,000,0001393/06/09
13481تهرانالهيه - استانبولکلنگیفروش26017,000,0004,420,000,0001391/11/06
13302تهرانالهيه - خیابان فرشتهمغازهفروش2375,000,0001,725,000,0001391/09/23
12521تهرانفرشته - خ آقابزرگيآپارتمانفروش2886,000,0001,728,000,0001391/05/20
12334تهرانالهيهآپارتمانفروش2706,500,0001,755,000,0001391/03/28
12142تهرانالهيه آپارتمانفروش2155,200,0001,118,000,0001390/11/18
12128تهرانالهيه آپارتمانفروش2163,000,0001,512,000,0001390/11/17
12129تهرانالهيه آپارتمانفروش2758,000,0002,200,000,0001390/11/17
12130تهرانالهيه مغازهفروش2815,000,000420,000,0001390/11/17
12109تهرانالهيه آپارتمانفروش1703,700,000629,000,0001390/11/13
12110تهرانالهيه آپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001390/11/13
12111تهرانالهيه مغازهفروش2026,000,000520,000,0001390/11/13
12112تهرانالهيه مستغلاتفروش1103,500,000490,000,0001390/11/13
12115تهرانالهيه اداریفروش2605,700,0001,482,000,0001390/11/13
12116تهرانالهيه آپارتمانفروش1975,000,000985,000,0001390/11/13
12117تهرانالهيه آپارتمانفروش2506,500,0001,625,000,0001390/11/13
11920تهرانفرشتهآپارتمانفروش3126,000,0001,872,000,0001390/11/01
11946تهرانالهيهمغازهفروش2020,000,000400,000,0001390/11/01
11443تهرانالهيهآپارتمانپیش فروش11082,500,0007,500,0001390/10/27
Page top