جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27626تهرانالهیهآپارتمانفروش22513,000,0002,925,000,0001393/09/18
27225تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0002,940,000,0001393/09/13
27227تهرانالهیهآپارتمانفروش11018,000,0001,980,000,0001393/09/13
26527تهرانالهیهاداریفروش6018,000,0001,080,000,0001393/09/09
26541تهرانالهیهمغازهفروش6018,000,0001393/09/09
26619تهرانالهیهکلنگیفروش3,75030,000,0001393/09/09
26519تهرانالهیهاداریفروش6420,000,0001,280,000,0001393/09/08
25254تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1948,500,0001,649,000,0001393/08/24
25350تهرانالهیهآپارتمانفروش17822,000,0003,916,000,0001393/08/24
24450تهرانالهیهآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393/08/19
24451تهرانالهیهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001393/08/19
24142تهرانالهیهآپارتمانفروش27015,000,0004,050,000,0001393/08/15
24143تهرانالهیهآپارتمانفروش11610,000,0001,160,000,0001393/08/15
23932تهرانالهیه - گلنازاداریفروش17011,500,0001,955,000,0001393/08/11
23525تهرانالهیهآپارتمانفروش11713,500,0001,579,500,0001393/08/08
22699تهرانالهیهاداریفروش8522,000,0001,870,000,0001393/08/03
22748تهرانالهیهاداریفروش8922,000,0001,958,000,0001393/08/03
22075تهرانالهیهآپارتمانفروش40018,000,0007,200,000,0001393/07/26
22076تهرانالهیهآپارتمانفروش37026,000,0009,620,000,0001393/07/26
21600تهرانالهیهاداریفروش1,74611,500,00020,079,000,0001393/07/22
21601تهرانالهیهآپارتمانفروش29025,000,0001393/07/22
21297تهرانالهیهآپارتمانفروش17018,000,0003,060,000,0001393/07/19
20358تهرانالهیهآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001393/07/08
20359تهرانالهیهآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001393/07/08
20360تهرانالهیهآپارتمانفروش44018,000,0007,920,000,0001393/07/08
19837تهرانالهیهاداریفروش11215,500,0001,736,000,0001393/07/06
19146تهرانالهیهآپارتمانفروش23812,000,0002,856,000,0001393/07/01
19147تهرانالهیهمغازهفروش250120,000,00030,000,000,0001393/07/01
18734تهرانالهیهآپارتمانفروش18016,000,0002,880,000,0001393/06/29
18735تهرانالهیهآپارتمانفروش27216,000,0004,352,000,0001393/06/29
Page top