املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک الهيه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33796تهرانالهیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001393-11-12
33797تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001393-11-12
33524تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش15310,500,0001,606,500,0001393-11-08
33525تهرانالهیهآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393-11-08
33123تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1439,500,0001,358,500,0001393-11-06
32956تهرانالهیهآپارتمانفروش1699,000,0001,521,000,0001393-11-05
32957تهرانالهیهآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393-11-05
32810تهرانالهیهآپارتمانفروش9011,300,0001,017,000,0001393-11-04
32823تهرانالهیهآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001393-11-04
32252تهرانالهیهآپارتمانفروش10515,000,0001,575,000,0001393-10-29
32267تهرانالهیهآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001393-10-29
31847تهرانالهیهکلنگیفروش16822,000,0003,696,000,0001393-10-24
31527تهرانالهیه - گلنازآپارتمانفروش16012,200,0001,952,000,0001393-10-22
31377تهرانالهیهآپارتمانفروش33230,000,0009,960,000,0001393-10-21
31456تهرانالهیه - پل رومیآپارتمانفروش13420,000,0002,680,000,0001393-10-21
31111تهرانالهیهکلنگیفروش50030,000,00015,000,000,0001393-10-18
30853تهرانالهیهکلنگیفروش25025,000,0006,250,000,0001393-10-16
29662تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0002,940,000,0001393-10-07
29504تهرانالهیهآپارتمانفروش16410,000,0001,640,000,0001393-10-06
29365تهرانالهیهاداریفروش8522,000,0001,870,000,0001393-10-05
29390تهرانالهیهآپارتمانفروش28015,000,0004,200,000,0001393-10-05
29098تهرانالهیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393-10-03
29229تهرانالهیهکلنگیفروش80023,000,00018,400,000,0001393-10-03
28672تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0001393-09-29
28698تهرانالهیهآپارتمانفروش11514,000,0001,610,000,0001393-09-29
28764تهرانالهیهآپارتمانفروش18310,000,0001,830,000,0001393-09-29
28819تهرانالهیهاداریفروش11215,000,0001,680,000,0001393-09-29
28832تهرانالهیهآپارتمانفروش20020,000,0004,000,000,0001393-09-29
28426تهرانالهیهاداریفروش6420,000,0001393-09-26
28076تهرانالهیهآپارتمانفروش21511,500,0002,472,500,0001393-09-23
Page top