جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33524تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش15310,500,0001,606,500,0001393/11/08
33525تهرانالهیهآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393/11/08
33123تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1439,500,0001,358,500,0001393/11/06
32956تهرانالهیهآپارتمانفروش1699,000,0001,521,000,0001393/11/05
32957تهرانالهیهآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393/11/05
32810تهرانالهیهآپارتمانفروش9011,300,0001,017,000,0001393/11/04
32823تهرانالهیهآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001393/11/04
32252تهرانالهیهآپارتمانفروش10515,000,0001,575,000,0001393/10/29
32267تهرانالهیهآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001393/10/29
31847تهرانالهیهکلنگیفروش16822,000,0003,696,000,0001393/10/24
31527تهرانالهیه - گلنازآپارتمانفروش16012,200,0001,952,000,0001393/10/22
31377تهرانالهیهآپارتمانفروش33230,000,0009,960,000,0001393/10/21
31456تهرانالهیه - پل رومیآپارتمانفروش13420,000,0002,680,000,0001393/10/21
31111تهرانالهیهکلنگیفروش50030,000,00015,000,000,0001393/10/18
30853تهرانالهیهکلنگیفروش25025,000,0006,250,000,0001393/10/16
29662تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0002,940,000,0001393/10/07
29504تهرانالهیهآپارتمانفروش16410,000,0001,640,000,0001393/10/06
29365تهرانالهیهاداریفروش8522,000,0001,870,000,0001393/10/05
29390تهرانالهیهآپارتمانفروش28015,000,0004,200,000,0001393/10/05
29098تهرانالهیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393/10/03
29229تهرانالهیهکلنگیفروش80023,000,00018,400,000,0001393/10/03
28672تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0001393/09/29
28698تهرانالهیهآپارتمانفروش11514,000,0001,610,000,0001393/09/29
28764تهرانالهیهآپارتمانفروش18310,000,0001,830,000,0001393/09/29
28819تهرانالهیهاداریفروش11215,000,0001,680,000,0001393/09/29
28832تهرانالهیهآپارتمانفروش20020,000,0004,000,000,0001393/09/29
28426تهرانالهیهاداریفروش6420,000,0001393/09/26
28076تهرانالهیهآپارتمانفروش21511,500,0002,472,500,0001393/09/23
28186تهرانالهیهآپارتمانفروش9516,000,0001,520,000,0001393/09/23
27969تهرانالهیهآپارتمانفروش21511,500,0002,472,500,0001393/09/20
Page top