جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39863تهرانالهیهآپارتمانفروش14016,500,0002,310,000,0001394-01-31
39613تهرانالهیهآپارتمانفروش17516,000,0002,800,000,0001394-01-29
39614تهرانالهیهآپارتمانفروش9011,200,0001,008,000,0001394-01-29
39632تهرانالهیهآپارتمانفروش23513,000,0003,055,000,0001394-01-29
39645تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش14820,000,0002,960,000,0001394-01-29
39390تهرانالهیهآپارتمانفروش8625,000,0002,150,000,0001394-01-26
39391تهرانالهیهآپارتمانفروش11713,500,0001,579,500,0001394-01-26
39393تهرانالهیهزمینفروش52415,000,0001394-01-26
39122تهرانالهیهاداریفروش9815,900,0001,558,200,0001394-01-24
39123تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش15516,000,0002,480,000,0001394-01-24
39124تهرانالهیهآپارتمانفروش11010,500,000115,500,0001394-01-24
38810تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش12515,000,0001,875,000,0001394-01-20
38789تهرانالهیهآپارتمانفروش17611,000,0001,936,000,0001394-01-20
38586تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش15215,000,0002,280,000,0001394-01-18
37960تهرانالهیهآپارتمانفروش8517,000,0001,445,000,0001393-12-20
37198تهرانالهیهآپارتمانفروش10513,500,0001,417,500,0001393-12-13
36974تهرانالهیهآپارتمانفروش6422,000,0001,408,000,0001393-12-11
36319تهرانالهیه - پل رومیآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001393-12-05
36320تهرانالهیهآپارتمانفروش15012,500,0001,875,000,0001393-12-05
34563تهرانالهیهآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001393-11-19
33796تهرانالهیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001393-11-12
33797تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001393-11-12
33524تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش15310,500,0001,606,500,0001393-11-08
33525تهرانالهیهآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393-11-08
33123تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1439,500,0001,358,500,0001393-11-06
32956تهرانالهیهآپارتمانفروش1699,000,0001,521,000,0001393-11-05
32957تهرانالهیهآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393-11-05
32810تهرانالهیهآپارتمانفروش9011,300,0001,017,000,0001393-11-04
32823تهرانالهیهآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001393-11-04
32252تهرانالهیهآپارتمانفروش10515,000,0001,575,000,0001393-10-29
Page top