جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88393تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره25014,000,000100,000,0001395/08/04
88241تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره905,000,00010,000,0001395/08/03
88222تهرانالهیهآپارتمانفروش23613,000,000306,800,0001395/08/03
87918تهرانالهیهآپارتمانفروش1225,200,00015,000,0001395/08/01
87917تهرانالهیهآپارتمانفروش1163,000,00070,000,0001395/08/01
87916تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره47025,000,000300,000,0001395/08/01
87868تهرانالهیهآپارتمانفروش17115,500,0002,650,500,0001395/08/01
87867تهرانخزر جنوبیآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001395/08/01
87831تهرانالهیهآپارتمانفروش28514,000,0003,990,000,0001395/07/28
87692تهرانالهیهآپارتمانرهن190350,000,0001395/07/27
87716تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره26012,000,000150,000,0001395/07/27
87545تهرانالهیهآپارتمانرهن330650,000,0001395/07/26
87596تهرانالهیهاداریرهن و اجاره1256,000,000120,000,0001395/07/26
87551تهرانپل رومیآپارتمانفروش1362,500,00050,000,0001395/07/26
87542تهرانالهیهآپارتمانفروش12917,000,0002,193,000,0001395/07/26
87541تهرانالهیهآپارتمانفروش26420,000,0005,280,000,0001395/07/26
87442تهرانالهیهآپارتمانرهن81160,000,0001395/07/25
87386تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره964,500,00025,000,0001395/07/25
87184تهرانالهیهمستغلاترهن1,7465,000,000,0001395/07/19
87061تهرانالهیهآپارتمانرهن125230,000,0001395/07/18
86984تهرانالهیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395/07/17
86983تهرانالهیهآپارتمانفروش24019,000,0004,560,000,0001395/07/17
86982تهرانالهیهآپارتمانفروش20114,000,0002,814,000,0001395/07/17
86859تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000200,000,0001395/07/15
86630تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1507,500,00050,000,0001395/07/13
86628تهرانالهیهاداریرهن124320,000,0001395/07/13
86629تهرانشریفی منشآپارتمانرهن و اجاره1556,000,00060,000,0001395/07/13
86550تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1205,500,000100,000,0001395/07/11
86491تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000250,000,0001395/07/11
86397تهرانالهیهآپارتمانفروش37021,000,0007,770,000,0001395/07/10
Page top