جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66683تهراناقدسیهآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394-11-01
66469تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1215,800,000701,800,0001394-10-27
66441تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش2579,687,0001,550,000,0001394-10-27
66442تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001394-10-27
66085تهراناقدسیهکلنگیفروش58012,000,0003,000,000,0001394-10-23
66086تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1956,000,0001,170,000,0001394-10-23
66118تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1326,000,000792,000,0001394-10-23
65919تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001394-10-22
65924تهراناقدسیهآپارتمانفروش1805,800,0001,044,000,0001394-10-22
65932تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,760,000720,000,0001394-10-22
65704تهراناقدسیهآپارتمانفروش1084,750,000513,000,0001394-10-19
65707تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش744,800,000355,200,0001394-10-19
65712تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001394-10-19
65216تهراناقدسیهآپارتمانفروش18017,300,0003,114,000,0001394-10-14
65217تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394-10-14
65245تهراناقدسیهآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-10-14
64967تهراناقدسیهکلنگیفروش40016,000,0005,936,000,0001394-10-12
65003تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1355,190,000700,000,0001394-10-12
64703تهراناقدسیهآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-10-09
64720تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394-10-09
64741تهراناقدسیهآپارتمانفروش1038,200,000844,600,0001394-10-09
64545تهراناقدسیهآپارتمانفروش30111,000,0003,311,000,0001394-10-07
64572تهراناقدسیهآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001394-10-07
64331تهراناقدسیهآپارتمانفروش2038,700,0001,766,100,0001394-10-05
64332تهراناقدسیهآپارتمانفروش27513,000,0003,575,000,0001394-10-05
64355تهراناقدسیهآپارتمانفروش1696,000,0001,014,000,0001394-10-05
64055تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1565,300,000826,300,0001394-10-02
64056تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001394-10-02
64092تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-10-02
63644تهراناقدسیهکلنگیفروش2005,000,000,0001394-09-29
Page top