املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69968تهراناقدسیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-12-05
69640تهراناقدسیهآپارتمانفروش957,105,000675,000,0001394-12-03
69641تهرانسوهانکآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394-12-03
69701تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-03
69326تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001394-11-29
69327تهراناقدسیهآپارتمانفروش1184,900,000578,200,0001394-11-29
69353تهراناقدسیهآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394-11-29
69362تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-11-29
68993تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394-11-26
68731تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15115,500,0002,340,500,0001394-11-24
68765تهراناقدسیهآپارتمانفروش12815,000,0001,920,000,0001394-11-24
68587تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001394-11-21
68586تهراناقدسیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-11-21
68622تهراناقدسیهآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394-11-21
68609تهراناقدسیهآپارتمانفروش1468,000,0001,168,000,0001394-11-21
68356تهراناقدسیهآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-11-19
68323تهراناقدسیهآپارتمانفروش1704,000,000680,000,0001394-11-19
68344تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-11-19
68148تهراناقدسیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-11-17
68154تهراناقدسیهآپارتمانفروش28012,000,0003,360,000,0001394-11-17
67847تهراناقدسیهآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1394-11-13
67861تهراناقدسیهآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001394-11-13
67532تهراناقدسیهکلنگیفروش35010,720,0002,250,000,0001394-11-10
67546تهراناقدسیهکلنگیفروش1008,500,0001,105,000,0001394-11-10
67410تهراناقدسیهآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394-11-08
67442تهراناقدسیهآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394-11-08
67121تهراناقدسیهآپارتمانفروش24715,000,0003,705,000,0001394-11-06
67122تهراناقدسیهآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394-11-06
67139تهراناقدسیهکلنگیفروش21311,000,0002,288,000,0001394-11-06
67153تهراناقدسیهکلنگیفروش30010,606,0001,750,000,0001394-11-06
Page top